<=|   5   |=>   |=>=>
 I. Cílem této práce je pokus o odpověd' na otázku, kdy byly v období nacistické okupace naší země zahájeny popravy na vojenské střelnici v Praze VIII-Kobylisích. Jak dlouho se tento prostor k tomuto účelu používal, kolik vězňů tu bylo zastřeleno a co o nich víme. Na tyto otázky odpovídají údaje v existujících lexikonech i v dosavadních publikacích dosti neúplně.

    Někteří autoři se této problematice přiblížili, jako například PhDr. Zlatuše Kukánová v práci "Seznam žen popravených z rozhodnutí stanného soudu v Praze ve dnech 30. května až 3. července 1942", nebo PhDr. Josef Tomeš články v denním tisku, např. "Oběti naší vědy za německé okupace - zastřeleni v Kobylisích" a další historici a publicisté, z nich pak doc. Dr. Jaroslav Žižka, PhDr.

    Oldřich Sládek atd. Významná je samozřejmě dosud jen částečně zveřejněná dokumentace z archivů, vztahující se k zmíněné době i k místu. Na plné zhodnocení zřejmě dosud čekají závažné dokumenty uložené ve fondech, zejména Státního archivu v Praze (SÚA) a Historického archivu české armády. Ze všech těchto zdrojů bylo čerpáno také při sestavení předkládané práce, která si v žádném případě nepřipisuje historiografickou dokonalost. Spíše by chtěla vyvolat zájem odborníků o tuto závažnou epochu českých dějin, kterou nelze v zájmu dobré budoucnosti vzájemných českoněmeckých vztahů vymazat.
 

 II. Kobyliská střelnice dříve a dnes
    Vojenská střelnice v severní části Prahy VIII-Kobylisích (dnes Prahy 8) je uvedena v předválečném adresáři 1) pod čp. 113 na ulici Letňanské. Tato ulice z tehdejší Rumburské třídy (po válce Rudé armády, dnes Klapkova) vedla přímo ke střelnici.

    Rozsáhlý areál střelnice byl vystavěn v letech 1889 - 1891 pro účel cvičné střelby z pěchotních zbraní. Správcem byl vždy vojenský erár. Střelnice též plnila i funkce společenské pro civilní organizace a různé složky. Za první republiky její správu převzal 28. pěší pluk čs. armády v Praze. Z velitelů střelnice uvádí pamětník  jméno škpt. Židlického.

    Za německé okupace v letech 1939 - 1945 přešla správa střelnice do rukou komandatury Wehrmachtu se sídlem na Malé Straně. V této době se stal správcem střelnice praporčík Josef Kopecký. Stal se tak svědkem pozdější popravčí činnosti německé justice a policie. V té době měla střelnice pět sektorů s liniemi terčů,  ochranných násypů a řadu dřevěných budov, včetně konírny. Po obvodu měřila 5 000 metrů, její délka byla 1 100 metrů. Za první republiky byla její severní část upravena pro výcvik střelby z moderních pěchotních zbraní. Právě tato část střelnice byla vybrána za okupace jako místo vhodné pro připravované hromadné popravy českých vlasteneů a dalších nepohodlných lidí.

    V poválečné vzpomínce bývalý správce střelnice Josef Kopecký 3) uvedl mimo jiné následující závažné údaje:
- na střelnici cvičily střelbu německé jednotky, česká policie a četnictvo;
- úředníci německé policie vybrali kobyliskou vojenskou střelnici v průběhu druhého  stanného práva (pozn.: t.j. po atentátu na R. Heydricha - trvalo od 27. 5. 1942  do 3. 7.  1942). Obdobně vybrali i popraviště ve vojenské střelnici v Lubech u  Klatov, v policejních kasárnách v Táboře, na střelnici v Lobzích u Plzně, na Zámečku  v Pardubicích a v Kounicových kolejích v Brně;
- koncem května 1942 dostal správce střelnice v Kobylisích J. Kopecký rozkaz z vojenské komandatury, aby prostor střelnice rezervoval pro "zvláštní úkoly";
- krátce na to, v odpoledních hodinách sem byly dovezeny rakve, v dalších dnech  bedny: na nákladních autech byli přivezeni vězňové odsouzení k smrti;
- po vystoupení z vozu byli vězňové odvedeni ozbrojenou stráží za násep střelnice,  kam zaměstnanci nesměli vstoupit;
- německá policejní jednotka SCHUPO  (pozn.:  Schutzpolizei) měla kolem třiceti

<=|   5   |=>   |=>=>