<=<=|  <=|  16  |=>  |=>=>
IV 196 Prameny, ze kterých bylo čerpáno při sestavení této práce:

1) "Příruční adresář Prahy VIII." - autor a vydavatel J. Lebeda - 1935
 
2) "Paměti Václava Stacha" - archiv HDK OV ČSBS Praha 8
 
3) "Atentát - Druhé stanné právo" - autor doc. dr. Jaroslav Žižka, seriál článků v časopise Hlas revoluce - 23/ 1977
 
4) "Atentát - Druhé stanné právo" - autor doc. dr. Jaroslav Žižka, seriál
 
5) "Paměti Václava Stacha" - archiv HDK OV ČSBS Praha 8
 
6) Státní ústřední archiv (SÚA) - fond. Ministerstva vnitra - referát L, kartony 43 - 46
 
7) Státní ústřední archiv (SÚA) - fond. Ministerstva vnitra - referát L, kartony 43 - 46
 
8) Státní ústřední archiv (SÚA) - fond. Ministerstva vnitra - referát L, kartony 43 - 46
 
9) "Atentát - Druhé stanné právo" - autor doc. dr. Jaroslav Žižka, seriál článků v časopise Hlas
revoluce - 23/ 1977
 
10) "Protektorátní politika Reinharda Heydricha" - TEPS 1991 - autor Miroslav Kárný se
polupracovníky - dokument č. 85 = opis německého textu originálu v SUA, 114 - 10 - 2.
 
11) "Protektorátní politika Reinharda Heydricha" - TEPS 1991 - autor Miroslav Kárný se
spolupracovníky - dokument č. 87 - protokol K. H. Franka o pobytu v Hitlerově hlavním stanu,
o svém jednání s Himmlerem a Hitlerem - opis německého textu originálu v SÚA 114 - 339 - 9
 
12) "Atentát - Druhé stanné právo" - autor doc. dr. Jaroslav Žižka, seriál článků v časopise Hlas
revoluce - 23/ 1977
 
13) "Tečka za Heydrichiádou" - autor Dušan Tomášek - článek publikovaný V Hlasu revoluce č. 47/1982.

14) "Zmařený scénář" - autor dr: Oldřich Sládek - článek publikovaný  v Hlasu revoluce č. 27/ 1988. Archivní materiály k popravě českých četníků - fond    HDK OV ČSBS Praha 8

15) "Květnové povstání v Praze 8" - autoři dr. Boris Uher, dr. Miloslav Wimmer a kolektiv vydáno v roce 1988 - OV ČSPB Praha 8
 
16) "Seznam padlých v Praze VIII. za Pražského povstání - archiv HDK OV ČSBS Praha 8 - č. 118. Václav Stach: "Poslední poprava v Kobylisích" - archiv    HDK OV ČSBS Praha 8 - č. 147.
 
17) "První týdny míru" - autor Vladimír Nálevka - Mladá fronta 1985 - stránky 186 - 194.
 
18) tamtéž jako ad 10) - dále však "Heydrichova okupační politika v dokumentech" - ČSPB v roce 1987 - dokument č. 64 a dokument č. 65. České překlady německých dokumentů uložených v SÚA signum ÚŘP - d, I, k. 12.
 
19) "KSČ proti nacismu" autorský kolektiv - Naše vojsko 1971- dokument č. 17 - český překlad německé kopie s razítkem uložené v SÚA 110 - 4 - 482
 
20) tamtéž jako ad 19) - dokument č. 18, překlad německého originálu dálnopisu v SÚA 109 - 5 - 5
 
21) "Český antifašismus a odboj" - slovníková příručka - Naše vojsko a ČSPB 1988 - heslo "popraviště" a další.
 
22) "Zastřeleni v Kobylisích "Oběti naší vědy za německé okupace", autor dr. Josef Tomeš, posledně v Nedělních Lidových novinách publikováno 17. 7. 1993. "Seznam žen popravených z rozhodnutí stanného soudu v Praze ve dnech 30. května až 3. července 1942" - autorka dr. Zlatuše Kukánová, publikováno v Pražském sborníku historickém č. 23 - v roce 1990
 

<=<=|  <=|  16  |=>  |=>=>