Třicetpět dnů poprav na Kobyliské střelnici v Praze VIIITŘICETPĚT DNŮ POPRAV
NA KOBYLISKÉ STŘELNICI
V PRAZE VIII
 
(Oběti německé nacistické okupace Čech)
Sepsal  Jaroslav Mesiereur
 
I - Úvodní slovo
II - Kobyliská střelnice dříve a dnes
III - Závěrem
IV - Prameny
V - Popravené osoby dle data úmrtí
VI - Abecední seznam popravených osob
VII - Souvislosti s Lidicemi
 
Miloš Zet: "Nepokořená vlast"
4   |=>   |=>=>