<=|   9   |=>   |=>=>
práva, zasedl dne 3. září 1942 tříčlenný stanný soud v čele s dr. H. U. Geschkem a gestapáky Wilhelmem Schultzem a Heinzem Panwitzem jako přísedícími, aby v monstrprocesu poslal na smrt biskupa Gorazda-Matěje Pavlíka, dr. Vladimíra Petřeka, Václava Čikla a Jana Sonnewenda. Všichni pak byli v následujících dnech v Kobylisích zastřeleni. Došlo k tomu 4. září 1942 ve 14.35 hodin., kdy zde naposledy vydechli biskup vladyka Gorazd, farář Václav Čikl a předseda sboru starších české pravoslavné církve v Praze Jan Sonnewend. Kaplan dr. Vladimír Petřek byl zastřelen o den později v sobotu dne 5. září 1942 ve 12 hodin. I tito mužové byli zařazeni do jmenného seznamu popravených za II. stanného práva, které skončilo již před dvěma měsíci.

    Jak uvádí publicista Dušan Tomášek, zrušení stanného práva dnem 3. července 1942 zdaleka neznamenalo konec poprav a teroru.  Nadešlo období, kdy se o fyzickou likvidaci českých občanů dělily tři nacistické soudní orgány: lidový soudní dvůr (Volksgerichtshof), zvláštní soud (Sondergericht) a stanný soud. Působily v Praze a v Brně velmi neblaze. Tyto instituce měly přesně stanovenou a odlišenou pravomoc: lidový soudní dvůr soudil případy "velezrady a zemězrady", zvláštní soudy, zřízené při německých zemských soudech v Praze a v Brně, odsuzovaly bez předběžného vyšetřování formou zkráceného řízení pachatele závažných trestných činů proti Říši, bez možnosti odvolání a s výkonem rozsudku do 24 hodin.

    Stanný soud pokračoval ve své činnosti i po zrušení stanného práva a odsuzoval osoby zatčené v souvislosti s atentátem na Heydricha.

     A tak čteme, že již 7. července se opět popravovalo a za celý měsíc činil počet popravených 13 osob. V srpnu pak Lidové soudní dvory a Zvláštní soudy poslaly na smrt 63 osob. V září a říjnu opět jednal gestapácký stanný tribunál a v tichosti poslal na smrt 319 osob. Za listopad a prosinec 1942 poslaly soudy na smrt 175 vězňů a vydaly o tom veřejné zprávy v tisku.

    Od skončení II. stanného práva bylo takto popraveno z území Protektorátu nejméně 651 lidí, z nich pak 265 v souvislosti s atentátem. Nic však nenasvědčuje tomu, že se tyto popravy konaly na Kobyliské střelnici. Na smrt odsouzení byli zřejmě odváženi mimo Prahu i mimo území Protektorátu.

    Tak na příklad 252 příslušníků rodin a příbuzných Jana Kubiše a Josefa Valčíka, jakož i jejich pomocníci, bylo popraveno v koncentračním táboře Mauthausen. Jiní byli popravováni v Drážd'anech nebo v Mnichově a jinde. Lze proto vyslovit názor, že Kobyliská střelnice byla jako popravišté používána v roce 1942 v době od soboty 30. května do pátku 3. července.
    Zářijová poprava pravoslavných duchovních zde byla zřejmě výjimečná.

     Prostor střelnice však byl znovu použit pro "zvláštní úkoly" v dalším roce. Na základě rozhodnutí H. Himmlera a K. H. Franka byla zde vykonána veřejná poprava čtyř českých protektorátních četníků pro výstrahu ostatním. V pondělí dne 8. července 1943 použila nacistická okupační moc novou formu teroru - veřejnou popravu, která měla opět zastrašit rostoucí odbojové hnutí a zabránit rozkladu protektorátního četnictva a policie. Popravčí četa byla opět vytvořena z příslušníků SCHUPO. 14) Navíc sem byli odveleni jako diváci: 30 důstojníků a 120 příslušníků protektorátního četnictva a policie. Krátce před 18tou hodinou sem byli převezeni z cely smrti II/A pankrácké věznice odsouzení četníci. Přijeli sem v
doprovodu většího počtu německých wachmeisterů i českých dozorců. V pankrácké knize popravených jsou zapsáni pod následujícími čísly: 89. František Rajmon, 90. František Famfulík, 91. Josef Bojas, 92. Jan Jirásek. Strážmistr Rajmon působil do svého zatčení, t.j. do 2. dubna 1943, na četnické stanici ve Vysokově v Náchodě, praporčík Josef Bojas byl zástupcem velitele četnické stanice ve Stránčicích, štábní strážmistr Jan Jirásek působil v jižních Čechách na Táborsku, František Famfulík byl četnickým strážmistrem na stanici

<=|   9   |=>   |=>=>