Pečkárna    <=|   05   |=>
 
    V těsném sousedství s celami bylo tzv. domácí vězení, později příznačně nazváno „biografem“. Vyšetřovanci pod dohledem gestapáků nehnutě hodiny seděli na dřevěných lavicích nebo stáli u zdi a čekali buď na výslech, nebo na odvoz do věznice.
    Řídící úřadovny gestapa v Praze a Brně vydaly rozkaz pro podřízené venkovní služebny k provedení dalšího masového zatýkání v souvislosti s rozpoutáním války proti Polsku. Akce nazvaná Albrecht I začala 1. Září 1939. Na 2000 rukojmích z českých zemí se ocitlo  v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. Mezi deportovanými byly známé osobnosti politického, ale i kulturního života.
    Přes rozsáhlý teror český odboj sílil. Občané dali veřejně najevo svůj odpor proti okupantům 28. Října 1939.
    K největším demonstracím došlo v Praze. Na Václavském náměstí a ve všech přilehlých ulicích docházelo ke srážkám s gestapem, oddíly SS a SA použily proti demonstrantům i zbraně. Vážně zraněn byl student Jan Opletal, který svému zranění 11. listopadu 1939 podlehl. Na čtyři sta osob se ocitlo ve vězení, část prošla právě Petschkovým palácem, další policejními věznicemi  gestapa na Pankráci, nebo na Karlově náměstí.