Pečkárna    <=|   06   |=>
 
    Pohřeb studenta Jana Opletala 15. listopadu 1939 se změnil v mnohatisícovou demonstraci. Po konzultaci v Berlíně svolal K. H. Frank, vyšší vedoucí SS a policie, do sídla gestapa v Petschkově paláci poradu, na které bylo rozhodnuto, že vysoké školy uzavřou a v noci z 16. Na 17. listopadu 1939 bude provedeno přepadení studentských kolejí. 1200 studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora a devět představitelů studentských spolků bylo v Ruzyni popraveno.
    S rozmachem ilegálního odbojového hnutí vzrůstal i počet zatčených a vyšetřovaných, což přimělo gestapo zřídit v Petschkově paláci ve čtvrtém patře tzv. „Čtyřstovku“.

    1941
    Český odboj a hnutí odporu sílilo, aktivizovalo se, narůstal i počet sabotáží. Přepadením Sovětského svazu 22. června 1941 se pronikavě změnil průběh a charakter druhé světové války. V mnoha závodech se organizovalo i rozsáhlé stávkové hnutí.
     K největší stávce došlo 11. září  1941 v jinonické Waltrovce.