Pečkárna    <=|   04   |=>
 

    Raschova operační skupina I si zvolila nejprve za sídlo hotel Palace v Panské ulici. V květnu 1939 se přestěhovala do rozsáhlejších a pro její účely vhodnějších prostor bývalého Petschkova paláce v Bredovské ulici (dnes Politických vězňů).

    Ze štábu organizační skupiny I se zformovala v květnu 1939 řídící úřadovna gestapa se sídlem v Petschkově paláci. V létě 1939 se stal jejím šéfem SS - Sturmbannfűhrer  vládní rada dr. Hans Ulrich Geschke. Vybudoval v krátké době síť venkovských služeben v Čechách. 
    Z pražské centrály byl řízen boj proti narůstajícímu českému národně osvobozeneckému hnutí, které se od samého začátku postavilo proti zločinné okupaci a vyhlásilo rozhodný boj proti nacistům.

    Pražská řídící úřadovna neplnila jen úlohu centrály, ale současně i roly služebny pro Prahu a její nejbližší okolí. Proto v Petschkově paláci provedlo gestapo řadu úprav.
    V suterénu zřídilo několik cel, aby některé vyslýchané nemuselo stále převážet do policejní věznice.