Pečkárna    <=|   03   |=>
 
    Zformovali dvě operační skupiny, a to v Drážďanech a ve Vídni. Operační skupina I, vedená SS-Standartenfűhrerem,, vrchním vládním radou dr. O. E. Raschem, měla působit v Čechách, operační skupina II v Brně. Sídlem štábu se měla stát Praha.
    Všechny přípravy na bezpečnostním úseku byly součástí vojenského obsazení zbytku republiky pod krycím názvem Březnový vítr. 15. Března 1939 došlo k úplné okupaci českých zemí nacisty, nastalo nejtragičtější období v dějinách českého národa.

    1939 – 1940
    Jedním z prvních úkolů fašistické tajné policie bylo ve spolupráci s českou policií zasadit preventivní úder antifašistům, aby nemohli vystoupit proti nacistickým okupantům. Začalo rozsáhlé zatýkání v akci nazvané Gitter (Mříže).
    Do května 1939 bylo v Čechách zatčeno 4376 antifašistů české i německé národnosti, celkem v akci Mříže bylo zadrženo v českých zemích na 5800 až 6400 lidí, z nichž asi 1500 fašisté poslali do koncentračních táborů.