Petice proti novoborskému pomníku nacistů.                Ohlasy petice
 

    Se souhlasem zastupitelstva, ovšem za nesouhlasu pobouřených občanů Nového Boru, instalovala v srpnu 2006 rodina Dr. Trägera na čestném místě Lesního hřbitova pamětní desku.
 
    Jsou na ní jména osmi německých obyvatel, kteří byli 2. června 1945 popraveni na základě stanného práva, za držení zbraní po lhůtě pro jejich beztrestné odevzdání.
 
    V průběhu času od odhalení pomníku se objevily nové skutečnosti, které význam pomníku zcela jednoznačně degradují na pomník nacistů.

    Čtyři občané na pomníku jmenovaní byli totiž nacisté.
    Devátým jmenovaným, je esesák a nacista Dr. Träger, který unikl trestu útěkem.
 

    Co popravě odsouzených předcházelo:
        - Okupace území německými nacisty.
        - Druhá světová válka.
        - Kapitulace hitlerovského Německa.
        - 11. května 1945 vyhlášeno stanné právo na Českolipsku.
        - Povinnost odevzdat zbraně do 12. května 1945.
        - 2. června 1945 ráno domovní prohlídka a nález zbraní v Novém Boru.
        - 2. června 1945 rozkaz k vykonání trestů dle stanného práva.
        - 2. června 1945 v 18. hodin poprava osmi odsouzených.

    Po exekuci následovalo:
        - 3. června byly podle rozkazu osoby neznající kázně vypovězeny za státní hranice. 
        - 3. června 1945 (po 24. hodinách) byli popravení uloženi poblíž lesního hřbitova.  

    Po šedesáti letech:
         - V roce 2006 je odhalen pomník odsouzeným a popraveným stanným právem v roce 1945.
         - 2009 nová fakta dokazují, že se jedná o pomník nacistů.

    Tyto skutečnosti, že na veřejném místě lesního hřbitova v Novém Boru byl vystavěn pomník nacistům,  pobuřují a vyvolávají pocit nespravedlnosti a ponížení nejen nás, ale i členů našich rodin.

    My,  níže podepsaní,  nesouhlasíme s pomníkem nacistů v Novém Boru a žádáme jeho okamžité odstranění, neboť je to výsměch všem, kteří položili v době okupace vlastní životy za naši budoucnost v boji proti nacismu. 
 

Josef Doškář Skalická 535,  473 01 Nový Bor  Zbyněk Cincibus Česká Lípa
Pavel Danys Nový Bor  Luboš Kalous Nový Bor 
Robert Uksa Nový Bor Nový Bor,  12. ledna 2010

Dokumenty související s peticí:   Dokumenty o členství v NSDAP a SS: 
 - Provolání o stanném právu.   - nacista Dr. Alfred Träger
 - Rozkaz k vykonání trestů dle stanného práva.   - nacista Albert Rachmann 
 - Zápis z farní kroniky.   - nacista Herbert Richter 
 - Nápisy na pomníku.  - nacistka Martha Werner rozená Lache 
 - Porevoluční události  v Boru u České Lípy  - Svědectví pana Františka Rasochy


 - Petiční arch k tisku   - Ohlasy petice
 - http://www.lidice.cz/peticeNB/petiarch.html    nebo   - Pokud budete mít cokoliv ke zveřejnění na webu, 
 - http://www.lidice.cz/peticeNB/Peticni%20arch%20NB.pdf    pište na adresu neston@lidice.cz