Pozvánka na tiskovou konferenci OV ČSBS a MO SUVERENITY 
    bloku Jany Bobošíkové. 

    Zveme Vás na tiskovou konferenci OV ČSBS a SUVERENITY - bloku Jany Bobošíkové, 
která se uskuteční ve středu 23. února 2011 v 17.30 v Novém Boru v Grandhotelu Pražák. 
   Tiskové konference se zúčastní předsedkyně SBB Ing. Jana Bobošíková, Mgr. Jana 
Volfová.  Za ČSBS plukovník JUDr. Štefan Kotrik,  lidický občan Antonín Nešpor, Zbyněk  
Cincibus, Josef Doškář, Robert Uksa a novinář a spisovatel Zdeněk Stehlík. 

   Na programu tiskové konference budou uvedeny důvody, proč demonstrujeme proti 
uvedení divadelní hry Jana Tichého „32 hodin mezi psem a vlkem“ v Městském divadle 
Nový Bor.  

   Program protestních akcí:  

   1. Ve 14 hod. navštíví Nový Bor brigádní generál Alexander Beer, který bude u starosty 
města v 16.00 hod. protestovat proti Pomníku nacistů a esesáků a proti uvedení výše 
uvedené divadelní hře. 

   2. Od 18.30 do 19.00 se uskuteční demonstrace před Městským divadlem. 

   Podrobné informace o tehdejších událostech jsou uvedeny na adrese:  
http://www.lidice.cz/peticeNB/index.html 
  
   Josef Doškář, MO ČSBS a předseda MO SBB Nový Bor, 
   Zbyněk Cincibus, za OV ČSBS Česká Lípa 

   V Novém Boru dne: 21. února 2011