„Tito občané byli pohřbeni do hromadného hrobu za tímto hřbitovem.“    (Z nápisu na pomníku nacsitů na Lesním hřbitově v Novém Boru) 
 
 
  Novoborská petice je jedním z nástrojů, kterým lze postupně rozšířit fakta ke správnému  pochopení významu novoborského pomníku nacistů. 
  
    Proč? 

    O pomníku se veřejně píše už drahnou dobu. Přečteme-li si v novinách jednotlivé články související s novoborským pomníkem, záhy zjistíme přítomnost opakujících se slovních spojení, zpochybňujících tvrzení důkazních materiálů. 

    Je to ale asi „dobře“, jelikož by se jinak konstrukce redaktorů i dopisovatelů zbortily, jako domeček z karet. 
    Co ale dobré není je fakt, že to odvádí pozornost od merita věci, což klidu mezi znepřátelenými tábory obhájců a odpůrců pomníku nacistů nepřidá. 

    Doposud se nikomu nepodařilo zpochybnit fakt, že popravení místo posledního odpočinku mají. 
To, že jejich hrob nikterak nesouvisí s umístěným pomníkem je jasné. Zatímco pomník  je umístěn na Lesním hřbitově, místo s ostatky popravených je umístěno mimo areál hřbitova. 
    Všechny důkazy o tom jsou uvedeny ve sborníku Bor 1945, který vzešel jako shrnutí příspěvků ze stejnojmenného semináře konaného v Novém Boru na podzim minulého roku. 

    Nejpřesvědčivějším důkazem oddělení hrobu od pomníku je ale vytesaný nápis na pomníku: 

„Tito občané byli pohřbeni do hromadného hrobu za tímto hřbitovem.“
 
    Uvozená věta vylučuje to, že hrob popravených neexistuje a zároveň potvrzuje, že hrob a pomník nestojí na stejném místě. Z toho plyne, že neustálé vymáhání nároku, že všechny lidské bytosti mají na hrob nárok, není v tomto případě na místě, ale pouze odvádí pozornost od merita věci. 

    Tak to je první polovina důkazu, kterou seminář přinesl, ale které si zároveň málokdo všímá, včetně novin, viz článek Jana Tichého: „Nesmí mít člen strany hrob?“ 

    Jak se může pan Tichý, sám navrhovatel pomníku, ptát na tak samozřejmou věc, když přirozený nárok každého člověka, mít hrob, nikdo nikdy nikomu v této kauze neupírá? 
    Ani petice nebrojí proti hrobu, ale naopak napadá pomník vystavěný minimálně třem nacistům na pomníku jmenovaným. 
    Je ale zajímavé, že ten samý článek končí sdíleným přitakáním redaktora Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že opět na hrob má nárok každý, tedy i členové NSDAP nebo KSČM.   Ani pan Schwarz si zřejmě nepřečetl, nebo nepochopil, nápis na pomníku vytesaný, nebo prostě nechápe, jaký je rozdíl mezi pietním místem hrobu a pomníkem, který presentuje jen myšlenku, nikoliv zastupuje popravené, protože pod pomníkem prostě popravení neleží. 
    Je fakt, že článek pana Tichého s obranou nároku na hrob vyšel až po návodném článku ve FAZ, o čemsi svědčí. 

    Hrob popravených tedy existuje odděleně od pomníku. 

    Hrob ponechme hrobem, v něm ať za zdí hřbitova popravení odpočívají věčným spánkem v pokoji, tak jako doposud a budeme se věnovat pomníku. 

    Na pomníku jsou vytesána jména devíti trestaných osob. Z těchto devíti osob si všimněme zatím jen tří. K nim směřují listinné důkazy o tom, že byli členy NSDAP. 
    Nezpochybnitelné důkazy poskytnuté autoritou největší, jakou je Bundesarchiv v Berlíně, přivedly odpůrce pomníku k závěru, že se jedná o pomník nacistů, bez ohledu na to z jakých pohnutek byl původně vystavěn. 

    Pomník bezprostředně připomínající nacisty je pro většinu obyvatel civilizovaného světa nepřijatelný! 

Občané Nového Boru,  
potrestaní podle stanného  
práva, kteří byli zároveň  
nacisté:  
Herbert Richter  
nar. 31.10.1916 Komotau 
člen NSDAP  Nr. 6487503
  
Dr. Alfred Träger  
nar. 8.4.1897  Schönwald 
člen NSDAP  Nr. 6794146
 
Albert Rachmann  
nar. 8.6.1910, Haida,  
člen NSDAP  Nr. 6794072
 
Werner Martha roz. Lache 
nar. 3.2.1904 Lindenau 
(členka NSDAP v Lindenau*) 
  

Pro zpravodaj 11. února 2010  v odpovědi na článek J. Tichého „Nesmí mít člen strany hrob?“  připravil Antonín Nešpor
*) Tato osoba je jako jediná na seznamu bez uvedeného data narození, proto se článek opírá prozatím jen o tři prokázané členy NSADP.
    Jedná-li se jen o shodu jmen a Martha Lache narozená v Lindenau, provdaná Werner, uvedená na seznamu nacistů není totožná s popravenou Martou Lache z Lindenau provdanou Werner z Haidy, to prokáže další šetření. Rovněž číslo její stranické legitimace se dohledává. Datum narození u jména uvedené pochází ze hřbitovní knihy města NB.