Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   049   |=>   |=>=>    Obsah
POSTRANNÍ OLTÁŘ SV. KŘÍŽE
     POSTRANNÍ OLTÁŘ  SV. KŘÍŽE - Pěkná barokní práce vpravo od hlavního oltáře představuje
Krista na kříži, pod křížem sv. Jana, P, Marii a sv. Maří Magdalenu.