Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   045   |=>   |=>=>    Obsah
HLAVNÍ OLTÁŘ LIDICKÉHO KOSTELA
HLAVNÍ OLTÁŘ LIDICKÉHO KOSTELA - Oltář sv. Martina v čele chrámové
lodi bohatě řezbářsky vyzdobený. Mše sv. o Božím těle r. 1941.