Porevoluční události  v Boru u České Lípy.
Výsledek šetření Oblastní úřadovnou státní bezpečnosti Česká Lípa,
ze dne 19.2.1948.doc