Německý zápis děkana Franze Maie ve farní kronice.
(Pisatel situací znal a zapsal do úřední knihy, mimo jiné, kde se ostatky popravných nacházejí)
 
 
   Koncem května přišli do Boru partyzáni a československé vojsko, byli ubytováni ve škole na náměstí. Všechny zbraně a munice musely být odevzdány 1. června do 6 hodin večer.   
 
   Ráno 2. června byly všechny domy prohledány kvůli zbraním, rádiím, fotoaparátům, jakož i psacím strojům, šperkům atd.   
 
   Osoby, u nichž byly nalezeny zbraně, přišly před stanný soud na náměstí, kde byly do podvečera vyslýchány a bičovány: Eduard Podbira (80 let), Heinz Rachmann, paní Wernerová (Zahradní ulice), sl. Wernerová (Kinského ulice), ještě jeden starý muž – všichni z Boru, dále pak obuvník Langer z Neu Bürgstein [Nový Sloup] a Ing. Richter z Johannesdorfu [Janova].   
 
   Továrník Albert Rachmann, který měl přihlížet zastřelení svého bratra Heinze, ztratil nervy a uprchl směrem k městskému divadlu, přičemž byl zastřelen, takže navečer ve 3/4 na 6 bylo u radnice 8 mrtvol.   
 
   Ty zůstaly 24 hodin ležet ve vedru nepohřbené a v neděli večer byly zahrabány na stejném místě v lese pod lesním hřbitovem, kde bylo v roce 1918, ve stejnou dobu, po válečném soudu zastřeleno 7 vojáků.