V Boru praskají bubliny.

    Při čtení prosincového čísla Novoborského měsíčníku jsem byl překvapen. Na straně 27 mne Jan Tichý /dále JT/ ponouká, abych vletěl do archivů a něco na něho vytáhnul. První moje upřímná odpověď je, že skutečně dodnes nevím / podle jeho terminologie/, zda někoho JT v minulosti prásknul nebo neprásknul. JT má papír, že s StB nespolupracoval. Mne to sice nezajímá, ale budu se držet toho, co sám o sobě JT na str. 27 napsal. Do Evidence zájmových osob si ho ústecká Správa StB připsala 16.3.77 s poznámkou: "Evidovaná osoba ke svazku nebo spisu", což podle JT nejspíš znamenalo, že už vedli svazek či spis na osobu X, která se s ním tehdy spřátelila. To je uvedeno ve spisu 378/2, který se ztratil. Domýšlet si můžeme cokoliv. První dokument Charty 77 byl podepsán 1.ledna 1977.

    Já jsem přesvědčen, že JT spolupráci s StB nepodepsal. Nebylo to nutné. Vzhledem k jeho naivitě by z něho zkušení příslušníci StB, zřejmě snadno vytáhli vše, co by potřebovali. Stačily by k tomu pravděpodobně dva "strejcovské" hovory o počasí. Naivita JT je neskutečná. Co neví, to nepoví. Anna Vogelová by mohla vyprávět a nejenom ona.

    Velmi závažné ale je, že se JT v poslední době snaží získat nezákonné informace o osobách, které podepsali Petici proti Památníků nacistů a esesáků v našem městě. Touto činností ohrožuje i osoby, které mu tyto informace / byť nevědomky / poskytly. Vzhledem ke stykům JT v zahraničí, mají z této iniciativy obavy zejména občané, kteří zažili řádění 70.000 hnědých košil v Haidě na "Volkstagu" v roce 1935, ale i ti mladší, kteří viděli řádění nacistů v 30. a 40. letech minulého století ve filmových dokumentech, nebo ti, co se dozvěděli o zavraždění 54 francouzských zajatců při pochodu smrti v dubnu 1945 z Rachmannovy továrny v Haidě.

    Na závěr bych chtěl sdělit, že mám radost, že JT ve svých bublinách už sděluje informace, které jsem našel v archivech. U primáře Trägera již uvádí jeho příslušnost v NSDAP i SS. U A.Rachmanna členství v NSDAP a SD. U Ing. Richtera příslušnost v NSDAP. Obecně již uznal, že v Boru bylo tehdy vyhlášeno stanné právo. Neustále ale zamlčuje fakt, že primář byl vzat do vazby jako příslušník NSDAP a SS a byl zbaven funkce primáře.
    Zamlčuje skutečnost, že Marta Wernerová byla vedená v seznamech jako členka NSDAP. Je pravda, že v seznamu chybí datum jejího narození. Byla to jedna z největších nacistek, která veřejně prohlašovala, že Němci musí Čechy vyhubit jako krysy.
    Panu Tichému bych chtěl připomenout, že tenkrát chtěla paní Marta vyhubit také malého JT, dokonce i jeho maminku a tatínka. Kdyby se jim to povedlo, rodiny Tichých by dnes v N.Boru nežily. Proto Vás žádám, abyste vždy u M.Wernerové uváděl informaci, že byla členkou NSDAP a v případě, že jste "pintlich", uvádějte pane Tichý, před jejím jménem, prosím, slovní spojení - fanatická nacistka.

    Pan JT chtěl ve Zpravodaji sdělit občanům, že nepodepsal nikdy v minulosti spolupráci s StB. Nikdo ho o to v NM nežádal. JT to považoval za nutné. Redakční rada nepochopitelně článek JT vydala i přes protesty starosty a místostarosty.
Průměrnému občanu by na toto sdělení stačily dvě, nebo tři věty. Například: Prohlašuji tímto, že jsem v minulosti nikdy nepodepsal spolupráci s StB. Kopii podle tzv. lustračního zákona č.451/1991 jsem předal tam a tam… K tomu jste ještě mohl dodat, že jste tím ušetřil práci panu Doškářovi, který nemusí pátrat v archivech. Pan Doškář Vám tímto děkuje. Ve svém článku jste nabídl, že ukončíte členství v redakční radě NM, když Vám někdo předloží důkaz o spolupráci StB. Z tohoto důvodu se členství v redakční radě vzdávat nemusíte, ale za Vaše protizákonné pátrání po jmenném seznamu občanů N.Boru, kteří podepsali Petici za odstranění Pomníku nacistů a esesáků, byste odstoupit měl.
 
    Včera bylo pozdě!

    Josef Doškář