Svědectví pana Františka Rasochy  (*1919) 
  
   "Před válkou jsem pracoval jako úředník / pokladní/ v Polevsku v Rudihuti.  
   Po záboru pohraničí jsme utekli do Poděbrad. Za protektorátu jsem byl  
totálně nasazen do Varnsdorfu. 

   Mohu odpovědně prohlásit, Mudr.Täger byl nacista a příslušník SS.   
H.Schöler byl také nacista, který arizoval v roce 1938 (1939) firmu M.Dub.  

   Já jsem se vrátil do Boru přesně 3. června 1945.   
   Na náměstí jsem viděl pana Löslera který zabezpečoval se svým koňským   
spřežením odvoz zastřelených německých provinilců, u kterých byly nalezeny   
střelné zbraně, na hřbitov.  

   Nikdy jsem žádnou jinou variantu neslyšel. 
   Po osvobození v roce 1945 jsem vykonával řadu veřejných i pracovních  
funkcí. Znal jsem osobně i představitele NV.  
   Osobně jsem se znal s J. Taislerem, F. Schnaidrem, Rozinkem, Žejdlíkem, 
Semerádem, A. Lebruškou, Pečeným, Švecem, Farmačkou, Kučírkem, 
Hlouškem, Žalmánkem, Dvořákem kteří v té době byli členy NV.  
  
   Nikdy jsem neslyšel jinou variantu než tu, že dne 2.června 1945 byli na 
náměstí v Boru zastřeleni Němci, u kterých v době stanného práva byly  
nalezeny zbraně."