„Tito občané byli rovněž pohřbeni do hromadného hrobu za hřbitovem.“
 
Občané Nového Boru,  potrestaní podle stanného 
práva, kteří byli zároveň  nacisté: 
 
 
 
 
Herbert Richter    
nar. 31.10.1916 Komotau   
člen NSDAP  Nr. 6487503 
 
Dr. Alfred Träger    
nar. 8.4.1897  Schönwald   
člen NSDAP  Nr. 6794146 
 
Werner Martha roz. Lache  
nar. 3.2.1904 Lindenau   
členka NSDAP tamtéž*
 Albert Rachmann    
 nar. 8.6.1910, Haida,    
 člen NSDAP  Nr. 6794072
   
 *) Tato osoba je jako jediná na seznamu bez uvedeného data narození, proto se články opírají prozatím jen o tři prokázané  
členy NSADP.  
   Marta Wernerová rozená Lache, se narodila  dne 3.2.1904 v Lindavě(Lindenau). Tato fanatická nacistka, veřejně prohlašovala :” Čechy  musíme vyhubit jako krysy.” (svědectví J. R.) Wernerová pracovala v místním kině . S pistolí za pasem, kontrovala  ( z důvodu nebezpečí prznění rasy),  zda vedle německých dívek nesedí Češi (svědectví S.J).   
   V seznamu členů NSDAP v Lindavě, je podtrženo jméno Marty Lache s poznámkou, provdaná Wernerová. Datum narození tam sice chybí, vše, ale nasvědčuje tomu, že je to ona.    
    
   Hřbitovní kniha uvádí v německém překladu opis rozsudku stanného soudu. (Viz příspěvek PhDr. Vladislava Jindry ve  
sborníku Bor 1945, který vzešel ze stejnojmenného semináře konaného 10. října 2009