Bundesarchiv poskytl nezvratné důkazy
 
Občané Nového Boru,  potrestaní podle stanného práva, kteří byli zároveň  nacisté: 
 
Herbert Richter  
nar. 31.10.1916 Komotau 
člen NSDAP  Nr. 6487503
  Dr. Alfred Träger  
nar. 8.4.1897  Schönwald 
člen NSDAP  Nr. 6794146
  Albert Rachmann  
nar. 8.6.1910, Haida,  
člen NSDAP  Nr. 6794072

    Hřbitovní kniha uvádí v německém překladu opis rozsudku stanného soudu. (Viz příspěvek PhDr. Vladislava Jindry ve sborníku Bor 1945, který vzešel ze stejnojmenného semináře konaného 10. října 2009