Dopis vedoucímu  páteční přílohy LN panu D. Hrubému

    Vážený pane Hrubý,
v páteční příloze LN / 27.8.2010/ přirovnal redaktor Gebert , ve článku HROBY kolem nás, události u Dobronína k událostem v Boru u Č. Lípy v roce 1945.

    Záměrně lživě popsal události v tehdejším Boru u Č.Lípy. V tomto městě bylo na příkaz ruského velitele vyhlášeno stanné právo. Do konce května 45 měly být, mimo jiné, odevzdány zbraně. Dne 2.června byla provedena kontrola domů a u osmi Němců byly nalezeny zbraně na zabíjení lidí. Na základě písemného rozkazu byli tyto osoby zastřeleny. Podle žijících pamětníků byli všichni nacisté. Příslušnost k NSDAP byla potvrzena u tří popravených osob. A.Rachmann byl navíc členem sicherheistdienstu a spolu s bratrem se podíleli na krutých podmínkách v jejich zajateckém táboře. Mladší z Rachmannů ubil k smrti dva sovětské zajatce. Z jejich tábora bylo v dubnu 45 vypraveno na pochod smrti 54 francouzských zajatců. Nikdo z nich nedorazil domů. Mezi popravenými byla i Marta Wernerová, která veřejně prohlašovala:“ Čechy musíme vyhubit jako krysy“.

    V lednu 2006 se podařilo na zasedání Zastupitelstva podvodně odsouhlasit postavení pomníku zastřeleným Němcům na místním hřbitově. Zastupitelé toto odsouhlasili s podmínkou, že nikdo ze zastřelených nebyl nacista. MUDr. Coufal upozornil na to, že by to v budoucnu mohlo mít vážné problémy. Tehdejší úřednice Mgr. Lovecká zastupitelům tvrdila, že to může doložit dokumenty z archivů. Zastupitelé o tom rozhodli s rozdílem jednoho hlasu.

    Pomník byl v roce 2006 postaven. Mimo popravených provinilců je tam ještě uveden MUDr. Träger, který byl jako příslušník NSDAP a SS vzat do vazby a jako osoba neznající kázně byl dne 3.6.45 vykázán  za hranice ČR. V průběhu roku 2009 a 2010 bylo členství tohoto lékaře v NSDAP a SS potvrzeno v Bundesarchivu v Berlině. Navíc se začaly objevovat informace o tom, že MUDr. Träger prováděl v koncentračních táborech nedaleko Drážďan, pokusy na zajatcích.

    Po zveřejnění těchto událostí se zvedla proti Památníku nacistů a esesáků vlna odporu. Byla sestavena Petice na odstranění tohoto pomníku / viz www.lidice.cz/, kterou podepisují především účastnici 2. světové války, odbojáři a bývalí vězňové z koncentračních táborů.
Pomník nacistů odsoudili i přední politici na př,:  Miloš Zeman, Jan Zahradil, Vojtěch Filip,Radek John, Jana Bobšíková a Jiří Paroubek.

    Toto je již druhý nepradivý článek o událostech v roce 1945 v N.Boru. První napsal v únoru a byl otisknut v Reflexu. JG se nám nejprve omlouval, ale pak nám sdělil, že píše za peníze a článek byl napsán tak, jak chtěl B.Doležal, který je kamarádem jeho šéfa v Reflexu.

    S pozdravem Josef Doškář