<=|   5   |=>   |=>=>
L  I  D  I  C  E
ČIN  KRVAVÉHO TERORU
A  PORUŠENÍ  ZÁKONŮ  I  ZÁKLADNÍCH
LIDSKÝCH  PRÁV
Státní znak Československé republiky
MINISTERSTVO  VNITRA
ODBOR  PRO  POLITICKÉ  ZPRAVODAJSTVÍ
P R A H A   1 9 4 5
 Podpis Václava Noska tehdejšího ministra vnitra.