Jak jsme je znali   <=<=|   <=|   127   |=>            Obsah
 ČESTNÁ STRÁŽ U HROBU
ČESTNÁ STRÁŽ U HROBU - Před odhalením stáli rudoarmějci čestnou stráž u pomníku, který věnovali lidickým.