Pečkárna    <=|   10   |=>
 

    V nepřítomnosti bylo v Petschkově paláci 29. září 1942 rozhodnuto i o osudu zatčených 254 příslušníků rodin parašutistů, jejich příbuzných a přechovavatelů.
    Z policejního vězení v Terezíně je odvezli do Mauthausenu, kde byli všichni zavražděni. Na kontě pražského stanného soudu přibyly nové masové vraždy.  V Čechách na základě rozsudků, vynesených stanným soudem od 28. května do 2. července 1942 vykrvácelo na popravištích  dalších 855 mužů a 162 ženy.
    Nacisté používali nejdrastičtější formy teroru - vyhladili obec Lidice zastřelili lidické muže, odvlekli ženy do koncentračního tábora a zavraždili většinu dětí) a vypálili obec Ležáky (vyvraždili všechny dospělé obyvatele a zavlekli děti neznámo kam). Tyto akce se připravovaly v pražské centrále, neboť právě gestapo bylo "garantem" uskutečnění takových strašných zločinů. Z iniciativy pražského gestapa a K. H. Franka byly 10. června 1942 vyhlazeny Lidice. Vypálení Ležáků projednal dr. Geschke s K. H. Frankem a 24. června     1942 gestapáci, posíleni příslušníky policejního pluku SS Böhmem, zločiny ve východních Čechách realizovali.