Lidická hrušeň v Liberci. 

    Včera 8. května 2016 byl den jako málokterý před ním a možná i málokterý podobný bude následovat. Pietním shromážděním si připomněla veřejnost historické události roku 1945 v Liberci. Na vojenském hřbitově v Ruprechticích položily jednotlivé delegace věnce a kytice k pomníku padlých.
 
    Magistrát města Liberce požádal náše Občanské sdružení Lidice aby jako součást oslav konce války, vysadil dceřinou hrušni na Štefánikově náměstí v Liberci.  Svou přítomností i proslovem podtrhl celou událost předseda Senátu Přemysl Sobotka, promluvil i Primátor Liberce Tibor Batthyány a další vysocí vojenští představitelé včetně veteránů, mezi nimiž byl i brigádní generál v.v. Stanislav Hnělička.
    K této události byli přizváni nejen členové OSL, ale i předseda Spolku pro vybudování památníku Horáka a Stříbrného v Lidicích pan Ing. Kaliba. Pozvání do Liberce pak přijali i manželé Zdena a Václav Hanfovi, kteří při výsadbě aktivně pomohli.

    Od rána bylo slunečno a pěkné počasí vydrželo až do odpoledne. Na trávníku Štefánikova náměstí byla připravena jáma a k výsadbě také patřičné nářadí.

    Pan Nešpor, předseda OSL vyzval místní obyvatele aby přiložili ruku k dílu. Herečka Divadla F. X. Šaldy, Markéta Tallerová přednesla legendu o Lidické hrušni, spojenou s poselstvím současného vedení města dalším generacím. Pan Primátor Batthyány vložil schránku s poselstvím pod kořeny hrušně.

    Pak už se ujaly místní děti svých lopatiček a začaly zahrnovat kořeny hrušně připravenou zeminou.  U lopaty se pak postupně vystřídali i dospělí účastníci výsadby. Ani manželé Hanfovi nezůstali stranou.
    Jak symbolické - když pan Václav Hanf  -Lidické dítě a pamětník předválečné obecní hrušně v Lidicích, pomohl dnes se svou ženou Zdenou, vysadit dceřiný štěp Památné Lidické hrušně!

    Na závěr zapěl komorní pěvecký sbor pod vedením sbormistryně, paní Sylvie Pálkové hymnu.

    Takto byla vysazena již čtrnáctá dceřiná hrušeň v rámci projektu „Posel naděje“.
    Děkujeme občanům Liberce za jejich ochotu připomínat si naši novodobou, avšak stále aktuální historii Lidic.

    Nechť se hrušničce v Liberci daří!

GPS: 50°46'33.622"N, 15°3'59.365"E

Na snímku se při práci vzácně sešli pan Václav Hanf - pamětník
hrušně ze starých Lidic a nejmejmenší liberecké děti, které si
výsadbu dceřiné hrušně vlastními silami zapamatují na celý život.
 


 
http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberec-ma-svou-lidickou-hrusen.html
 
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Primator-Batthyany-Liberec-ma-svou-Lidickou-hrusen-434841

http://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/7529-liberec-ma-lidickou-hrusen-je-primym-potomkem-stromu-z-lidic.html

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/liberecky-kraj/liberec/5142-37599-jiz-i-v-liberci-maji-svou-lidickou-hrusen-ticheho-posla-nadeje-.html

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/hrusen-z-lidic-vysadilo-i-jedno-z-lidickych-deti-vaclav-hanf-20160509.html

http://ceskabesedaliberec.webnode.cz/news/vystava-obcanskeho-sdruzeni-lidice/

http://www.tvrtm.cz/primatorka-zahajila-vystavu-del-venovanym-lidicke-hrusni-clanek-11841.htmlpro Zpravodaj 8.5.2016 připravil Antonín Nešpor, foto: archiv OSL