V Proseči jsme zasadili hrušeň. 

        Cestou do Proseče jsme se zastavili v Nasavrkách, abychom se podívali na vloni vysazenou hrušeň a přibrali čestného občana Lidic pana Jana Rýdla z Nasavrk. Hrušnička jak vidmo o kousek povyrostla, ale už se připravuje na zimu.

        Po sobotním odhalení památníku prosečským obětem holocaustu pod evangelickým parkem, se v neděli 1. listopadu 2015 opět občané Proseče shromáždili v parku pojmenovaném po dvou hrdinech, generálu Svatonovi a kapitánu Soškovi.  Ti dva právě před jeden a sedmdesáti roky byli právě v těchto místech zastřeleni v nerovném boji s nacisty.
 
         K parku jsme přijeli kolem jedné a to už byla příjezdová silnice lemována množstvím automobilů. V jeho jižním cípu je monumentální památník věnovaný jmenovaným hrdinům protinacistického odboje. Byli zde už shromážděni obyvatelé žáci místní školy a veteráni, včetně zástupců města. U pomníku stála vojenská čestná stráž. Před projevem a přivítáním starosty Proseče panem Janem Macháčkem vystoupil dětský pěvecký sbor ze Základní i mateřské školy.
    Po té jednotlivé delegace položily k památníku věnce a kytice.

    Hlavní projev měl plk.v.v. ing. Jaroslav Vodička. Historický exkurs související s gen. Svatoněm a kpt. Soškou přednesl válečný veterán Mgr. Vladimír Báča, předseda okresního výboru Českého svazu bojovníku za svobodu. 

         Po pietních projevech opět zazpívaly děti a po té si převzali hrušeň od lidických a samy ji zasadily. Ke kořenům Lidické hrušně byla vložena schránka obsahující městské znaky a symboly a dobové dokumenty. Do schránky byly rovněž uloženy seznamy učitelů a žáků v letošním školním roce a další artefakty, včetně originálu záštity ministra obrany ČR Martina Stropnického nad touto akcí.

         Po ceremonii jsme si ještě dlouho povídali při čaji s místními a na závěr návštěvy v Proseči jsme navštívili o den dříve otevřené muzeum holokaustu.

GPS: 49°47'23.386"N, 16°7'6.760"EDalší fotografie
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=111753626434012417018&target=ALBUM&id=6218106984745698881&authkey=Gv1sRgCOnnj4migOSEWg&feat=email

              Pozvánka do Proseče