Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

    Každoročně dostáváme přání k novému roku od přátel Lidické hrušně z různých míst republiky i ze zahraničí. Není se čemu divit, vždyť, hrušňovou legendu jsme začali veřejně propagovat hned při založení Občanského sdružení Lidice v roce 2007.

    Letos je tomu deset let, co sdružení vzniklo a od té doby jsme uspořádali velké množství akcí spojených s lidickou historií. Jmenovitě každoroční jarní shromáždění u Památné Lidické hrušně. V letošním roce proběhlo už výroční desáté shromáždění. Při těchto příležitostech byly uspořádány výstavy exponátů „Hrušnové sbírky“. Uý jich bylo celkem 15.

    Další naší aktivitou je projekt, který jsme nazvali „Posel naděje“ podle názvu díla pražské umělkyně Jany Jíšové, která do hrušňové sbírky věnovala svou paličkovanou skuplturu.
    V rámci téhož projektu jsme do konce loňského roku vysadili už 23 dceřiných hrušní. Z toho 19 v naší republice a čtyři v cizině.  A právě jednu hrušničku vysazenou v Británii zde připomíná i velšsky psané přání.
    Nevelká hornická vesnice v jižním Velsu se jmenuje Cwmgiedd. Zde byl vysazen v červnu 2015 osmý štěp, no a tak odtud přicházejí každoročně přání a pozdravy. Letošní přání, jehož avers přikládám,  obsahuje sdělení, že tento snímek byl pořízen v roce 1975. Můstek byl od té doby zbourán a upraveno koryto potoka. No a na tomto místě poblíž potoka a nového mostku stojí dnes Lidická hrušeň. Jak příznačné!

    Velšsky se řeknou veselé vánoce a šťastný nový rok: „Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.“Pro Zpravodaj připravil z došlé pošty 23. prosince 2017 Antonín Nešpor  Fotokopie: archiv autora