Hrušeň pro Stoke on Trent. 

    Když jsem minule psal o výsadbě hrušně v Brně, na konci článku jsem poznamenal: "Touto brněnskou hrušní jsme ukončili seriál letošních jarních výsadeb." V podstatě to byla pravda a není na tom co měnit.

    Avšak díky pozvání ředitelky Památníku Lidice,  paní Martiny Lehmannové, na vernisáž nově přebudované stálé expozice Lidické sbírky v Galerii, jsem měl možnost se následně setkat a domluvit na slíbeném štěpu hrušně pro město v němž vzniklo ve válce hnutí "Lidice shall Live!"  V Lidické galerii  jsme se   sešli s Cheryl a Alanem Gerrardovými ze Stoke on Trent. Už před lety jsem o nich psal ve zpravodaji že: "Pán a paní Alan a Cheryl Gerrard se snaží o znovuobnovení vztahů mezi Stoke on Trent a Lidicemi".  To bylo v roce 2011.
    Ale teprve před dvěma roky manželé Gerrardovi  požádali naše sdružení o připojení se k projektu "Posel naděje". Tehdy jsem jim přislíbil dceřiný štěp od naší památné hrušně.

    Letos 9. června, v Lidické galerii po prohlídce exponátů nastala ideální situace, kdy jsme se setkali ve stejné sestavě jako před dvěma roky. Díky překladu mojí dcery Pavly jsme se domluvili najisto, že po neděli, až manželé Gerardovi pojedou na letiště, že se u nás pro hrušničku zastaví.

    Balení stromků pro dálkovou přepravu neprovádím tak často, přesto už vím jak na to. V pondělí 12. června tedy hrušeň odletěla do Británie.

    Podobným způsobem si zájemci ze zahraničí odvezli  již čtyři hrušně.

   Máme z toho, že jsme opět splnili, co jsme slíbili, dobrý pocit. Důležité je, že hrušeň z Lidic a její legenda posílí naše vzájemné vztahy, které panovaly obdobně mezi Dr. Barnettem Strossem a lidickými letci plk. Josefem Horákem a Josefem Stříbrným. Jako původní obyvatelé vypálených Lidic byli do práce pro hnutí "Lidice Shall Live!" přizváni hned po tragedii. Stali se tak aktivními členy tohoto hnutí, ale o tom podrobně až jindy.

    Apropó, k pěknému setkání přispěl i ing. Josef Horák syn lidického letce, který si s manžely Gerrardovými ještě dlouze povídali.

    Vernisáže výstav slibují vždy zajímavá setkání kultury milovných lidí, kteří mají většinou stejný cíl i ochotu něco pro umění udělat.
Také se nám přihlásil pan Kostas Follas, mladý muž z Řecka, který přijel na Lidickou tryznu. Známe se jen z facebooku, kde jsme se již dříve domlouvali o sdílení některých fotografií z našeho portálu www.lidice.cz pro jeho novou knihu, kterou píše rovněž o Lidicích.

    Přátelská setkání při vernisáži nebrala konce.
    Také David Vaughan redaktor zahraničního vysílání ČS rozhlasu se svou ženou, se přišli podívat na obměnu, která stálou expozici děl věnovaných Lidicím po čtrnácti letech obnovila. A tak jsme zavzpomínali i na mojí maminku Annu Nešporovou, která byla přítomna, když se v roce 2003 expozice poprvé v Lidicích otevírala.

    Byl to dobrý den se vším všudy, tedy i se závěrem.

    Do "hrušňové sbírky" přibyl další exponát. Stal se jím akvarel, který vytvořil Ruský umělec pan Vsevolod Romankov. Autor je výtvarný pedagog ze School No. 1955 Moskvy a významný výtvarník-akvarelista  a zároveň porotce MDVV Lidice.
Je vhodné mu na tomto místě za jeho akvarel poděkovat.
http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/porota/
 

    Podle posledních zpráv ze Stoke on Trent, se očekává jednání magistrátu, na kterém veřejném prostranství bude hrušeň vysazena.
https://www.facebook.com/alanjgerrard/videos/vb.535263813/10155602458593814/?type=2&theater
 

GPS:     53°1'22.942"N, 2°10'30.594"W