ZŠ Botanická Brno, Královo Pole.

    Do ZŠ Botanická v Králově Poli v Brně jsme dorazili po tlačenici na dálnici o něco později, až po velké přestávce. Paní ředitelka, PaedDr. Danuše Pytelová nás přivítala společně s paní Mgr. Marií Zámečníkovou hned na parkovišti před školou. V ředitelně jsme se pak pozdravili i s panem brigádním generálem Emilem Bočkem.
    Protože pan generál je zároveň členem lidického Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného, o to bylo naše brněnské setkání srdečnější.

    Po uvítání jsme přešli do třídy, kde už čekaly děti. Při vyprávění o Lidicích by byl jako obvykle slyšet příslovečný špendlík. Svým vyprávěním o lidických letcích děti rovněž upoutal pan ing. Miroslav Kaliba. Protože byl přítomen i pan generál Boček, následné dotazy byly od chlapců směřovány hlavně jemu.

    Děti nás po besedě doprovodily po schodech dolů a ze školy jsme se vypravili na školní pozemek, který je umístěn za nedalekou budovou, uprostřed ostatních parkových parcel.

    Přivezenou hruštičku si děti zasadily a ruku k dílu přiložili všichni, pedagogové, ale i pan generál Boček. Hrušničku přivítaly dívenka s chlapcem, kteří přednesli povídku a básně. Po předání pamětního listu paní ředitelce nám děti ještě kladly otázky ohledně památné Lidické hrušně a tak byla výsadba postupně ukončena.

    Pan generál Boček odejel domů a my jsme se ještě vrátili do školy, kde jsme vyprávěli o Lidicích s dospělými zájemci.
 Z Brna jsme odjížděli až kolem páté, naplněni však dojmem, že jsme opět odvedli dobrou práci pro propagaci lidické hrušně a tedy i pohnuté historie Lidic.

    Touto brněnskou hrušní jsme ukončili seriál letošních jarních výsadeb.

GPS:    49°12'38.551"N, 16°35'47.605"E           
Další snímky: https://goo.gl/photos/GEkaLr7DtDeASyfCA