Paní 
Milada Cábová 
z Lidic zemřela dne 17. Listopadu 2015. 
  
   Pomáhala  nám do svých posledních chvil. Mohli jsme se o ní opřít při naší práci pro Lidice. 

   Bude nám chybět. 

   Vzpomeňme na její besedy, které pro děti ve školách po republice dokázala i přes svůj pokročilý věk absolvovat. Kdy jsme  společně vysazovali lidické hrušně.  Připomeňme si její zájem o účast na shromážděních u Památné Lidické hrušně ve starých Lidicích  nebo při besedách v Oáze věnovaných tématům které ona sama za svého života společně s ostatními Lidickými prožila. 

   Milou a věrnou podporovatelku činnosti Občanského sdružení Lidice a Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, už neuvítáme mezi námi. 

   Budou nám chybět její živé oči, zájem o dění v Lidicích, její věcná a dojemná vyprávějí ze starých Lidic. 

   Prosím, vzpomeňme si na ni dnes i v budoucnu … 
 

   Za Občanské sdružení Lidice s úctou 

   Antonín Nešpor 
 
 
   Vyznání 

   Tuto krásnou, něžnou a inteligentní  paní  jsem blíže  poznala před několika lety, kdy jsem se vrátila zpět do Lidic. Přátelila se s naší maminkou, paní Miloslavou Kalibovou. Chodívala k nám, povídaly jsme si o všem možném s otevřeností  a naprostou důvěrou,  přestože jsem byla o generaci mladší. Byla to paní , která byla duševně mladá a přitom moudrá.  
   Neobyčejná kombinace, neobyčejný člověk.   
   Když od nás odcházela do svého bytu v Oáze, nemohla jsem nejít s ní a ještě si jí užít.  

   Od letošního května, kdy již žila v domově pro seniory v Kladně, jsem jí často volala. Musela jsem. Hlavně kvůli  sobě. Vždy se mně ptala na mé zdraví, vyslechla mne, laskavě poradila. Chybí mi a už do konce mého života chybět bude. Odešel mi člověk, kterého jsem zcela náhodou poznala a který se mi zapsal velmi hluboko do života.   

   Jsem při veškerém svém smutku nad jejím odchodem šťastná, že jsem jí v nedávných dnech ještě stačila říci, co k ní cítím, co pro mne znamená.  

   Paní Cábová, vím, že  jste musela odejít, život je konečný, ale jsem si jista, že Vaše životní pozitivní energie nezmizela a bude působit dál. Není to mystika, ale obyčejný fyzikální zákon zachování energie. Děkuji Vám, že jsem s Vámi mohla aspoň pár let být a že jste mi svou osobností obohatila život.  

   Nikdy nezapomenu! 

Marcela