Anton Špelec v Lidicích

    Kdo by si rád nezavzpomínal na proslavený popěvek Vlasty Buriana popíjejícího liquére  v komedii "Anton Špelec, ostrostřelec". Vlasta Burian zklamaný, že nedostal medaili, si zpívá: "Já sem se těšil na tu medaili, daj-li mně ji anebo nedaj-li" A tak si mohl zpívat i ředitel Památníku Lidice, kdyby…… kdyby nepřevzal dne 13. července 2015  z rukou předsedy Evropské unie pro lidská práva PhDr.. MH medaili "Za boj proti terorismu" a nepochlubil se tím na stránkách Památníku Lidice a v Lidickém zpravodaji 8/2015.

    Dr. Herzán zdůraznil, že vnímá vypálení Lidic a Ležáků jako teroristický čin. Tím, že Památník Lidice, v jehož čele působí již 10 let jeho ředitel, udržuje důstojnou památku a odkaz obětí těchto hrůzných činů pro další generace, mu právem toto ocenění náleží.

    Ředitel Památníku Lidice si medaile váží a chápe ji jako ocenění celého kolektivu Památníku Lidice a NKP Ležáky v úsilí o zachování objektivní historické pravdy.

    Zpět ale k absurditě návrhu, vyražení a udělení této medaile právě řediteli Památníku Lidice, a právě v Lidicích.   Abychom pochopili tuto absurditu v celé šíři, je třeba se zamyslet nad výtvarnou stránkou medaile a účelem, za jakým byla vyražena.
    Na lícové straně medaile je vyražena lebka se zkříženými hnáty v kruhu z ostnatého drátu. Tento symbol – Totenkopf – používaly jednotky Totenkopfverbände , které jsou obecně známé jako strážci koncentračních táborů, avšak z těchto oddílů vznikla jedna z nejlépe vycvičených a organizovaných jednotek Waffen SS – divize Totenkopf.
    Ale pokračujme dál.
    Medaile je zavěšena na stuze s pruhy – černá, bílá, červená, "přičemž kombinace černé, bílé a červené (tzv. "barevný akord") odkazuje k barvám německé říšské vlajky, když k této kombinaci se hlásil Hitler již v Mein Kampfu (odmítal tím tak legitimitu Výmarské republiky, která říšské barvy opustila) a hlásí se k nim evropští neonacisté jako ke svým tradičním. (Znalecký posudek č.j.   16  /P-2009)

    Medaile je prý vyražena jako součást širší kampaně Evropské unie pro lidská práva proti terorismu, která je prý jedinou organizací tohoto druhu v České republice zabývající se tímto tématem. Autorem a vedoucím této kampaně je předseda této organizace PhDr. Martin Herzán. Nechce se mi věřit, že by doktor filosofie, spisovatel literatury faktu, neznal symboliku, kterou použil v návrhu medaile. A nechce se mi ani věřit, že by Martin Herzán neznal rozdíl mezi terorismem a terorem. Ano, vyhlazení Lidic nacisty byla pomsta na civilním obyvatelstvu Protektorátu Čechy a Morava za atentát na Heydricha.
    V době války, v době okupace, okupačními vojsky. Měl zastrašit české obyvatele a přimět je k udavačství. Byl to šestiletý teror na civilním obyvatelstvu v našich dějinách.

 Podívejme se ještě blíže na Evropskou unii pro lidská práva. Je vedená u Krajského soudu v Brně jako Spolek. S Evropskou unií tedy nemá nic společného.
    Nejedná se tedy dokonce o klamavé public relations ať již proto, že na rubové straně medaile je použito logo EU - 12 hvězd v kruhu, nebo jen pouhým faktem, že může či dokonce má být jakýsi lokální spolek zaměněn za instituci EU, protože se jejím oceněním Památník Lidice na svých oficiálních webových stránkách prezentuje?
    A má snad služební stejnokroj Ochranné služby Policie ČR nprap. Herzána navodit slavnostní ráz této akce nebo má vzbudit navíc dojem, že spolková či osobní aktivita pana Herzána je vítána a podpořena bezpečnostními složkami ČR?

     Vraťme se však k oné absurditě, kdy ředitel Národní kulturní památky Památník Lidice převezme medaili nesoucí symboliku nacismu v jakékoli jeho podobě. Proč mu neřekl historik Památníku Lidice, co symbolizoval a symbolizuje "totenkopf" a "barevný akord"? Neřekl, protože Památník Lidice před časem místo historika zrušil. Proč vůbec byla tato kontroverzní medaile udělena řediteli Památníku Lidice, ačkoli je primárně určena pro příslušníky bezpečnostních složek? Prý za udržování důstojné památky a odkazu obětí těchto hrůzných činů (v Lidicích a Ležákách) pro další generace.

    Převzetí této medaile ředitelem Památníku Lidice, památníku, který by navždy měl připomínat zrůdnost nacismu, lze tedy považovat nejen za absurdní, ale za výsměch všem obětem nacisty vypálených obcí.
A tak by si po převzetí medaile měl dnes ředitel Památníku Lidice vskutku zanotovat s Vlastou Burianem … "kdybych se náhodou znova narodil, tak bych se zmačkal a pak vyhodil…"

Mgr. Zora Karvánková, učitelka

Foto převzato z oficiálních stránek  PL
http://www.lidice-memorial.cz/pamatnik/stalo-se/reditel-pamatniku-lidice-prevzal-oceneni-za-boj-proti-terorismu/