Pomníčky na Cínovci. 

    I přes Cínovec se vracely transporty smrti. Cínovec se také stal místem  posledních bojů s fanatickými nacisty.

    Koncem války se přes příhraniční oblasti Krušných hor vracely domů do osvobozené vlasti skupiny vězňů z koncentračních táborů.
    Byl první červen roku 1945, kdy k prastarému „Hraničnímu buku“, který od pradávna označoval česko-německý přechod,  přišli vojáci z Kladenské posádky společně s legionáři, přivítat Lidické ženy, vracející se z koncentračního tábora Ravensbrück. Pod vztyčenou československou vlajkou tehdy zazněla naše hymna.

    Jaké to tenkrát na Cínovci bylo, vyprávěla letos v poslední květnové neděli, paní Miloslava Kalibová. Na stejné místo, téměř přesně po 70 letech přijela s delegací z Lidic také paní Milada Cábová a jedno z Lidických dětí - paní Věra Čepelová.  Na závěr oficiálních projevů byla přečtena jména 46 Lidických žen, které se přes Cínovec vracely domů.
 

 Božena Brejchová, Anežka Černá, Růžena Frejová, Marie Hanžlová, Terezie Horáková, Květa Hroníková, 
Zdeňka Hroníková, Anna Chalupová, Helena Jelínková, Anna Korecká, Marie Káclová, Anna Kruntová, 
Marie Kruntová, Terezie Kučerová, Božena Kovařovská, Helena Löflerová, Růžena Moravcová, 
Františka Moravcová, Alžběta Miková, Věra Neradová, Magda Pelichovská, Albína Pospíšilová, 
Růžena Příhodová, Anna Peková, Miloslava Podhorová, Karolína Puchmeltrová, Blažena Peková, 
Zdeňka Raitová, Milada Romová, Milada Říhová, Antonie Říhová, Jaroslava Ramešová, Marie Stříbrná, 
Antonie Stříbrná, Anna Saidlová, Anna Suchánkvá, Jaroslava Suchánková, Miloslava Suchánková, 
Pavla Studničková, Bedřiška Saidlová, Vlasta Šilhavá, Zdeňka Šíchová, Jaroslava Štorková, 
Milada Urbanová, Marie Veselá, Štěpánka Vlčková.
 
     K pietnímu aktu odhalení pamětních pomníčků vyzval starosta obce Dubí, pan Petr Pípal. Pomníček věnovaný Lidickým ženám iniciovalo Občanské sdružení Lidice. Podklady pro druhý pomníček, věnovaný zahynuvším americkým letcům, shromáždili členové Severočeského leteckého archivu v Teplicích. Jejich zástupce přednesl obsah pamětního listu, který připomíná tragické události sestřelení letounu 490. bombardovací perutě USAAF dne 19. dubna 1945. Tři členové posádky letounu B-17G Flying Fortress 43-38135, kteří se zachránili seskokem padákem byli dosud zfanatizovanými sudetskými Němci namístě zastřeleni.
  
    Na Cínovci byly 31. května 2015 odhaleny dva pomníčky. Stojí vedle sebe a oba budou připomínat to, co se nikdy nemělo stát - lidské utrpení zaviněné německým nacismem.

    Po položení květin k oběma pomníčkům a pietních projevech zazněly Česká a Americká hymna a na počest amerických letců vojenská večerka.

    Po skončení pietního aktu na Cínovci, při zpáteční cestě, navštívila naše delegace v okolí celkem tři ulice pojmenované po Lidicích a to v Dubí v Teplicích a v Košťanech. Právě zde, na začátku Lidické ulice mají košťanští od války vztyčený Lidický kříž s trnovou korunou. Na kameni pod ním je vytesán nápis "Lidice 10. června 1942".   Přestože je zde kříž od léta 1945, přítomné ženy o něm nevěděly.

    On o něm určitě dříve někdo z Lidic věděl, ale ta povědomost jaksi přívalem méně potřebných informací, kamsi zapadla.
 
 Pro Zpravodaj napsal Antonín Nešpor  Foto archiv OSL.