Letos se u hrušně sešlo o něco více lidí. 

    K hrušni přišli pěvci Hornického pěveckého sboru z Kladna v gala. Tak velké těleso, co pamatuji, zde ještě nebylo. Pod taktovkou Karla Louly sbor dvěma skladbami, zarámoval proslov Stanislava Motla. Vyslechli jsme si velmi pěkné povyprávění o lidických letcích, Josefu Horákovi a Josefu Stříbrném.  Jak by ne, pan Motl zvolil časově aktuální téma. Sté nedožité narozeniny obou našich hrdinů si připomeneme letos v červnu a červenci.

    Po pietním shromáždění u Památné Lidické hrušně se přítomní odebrali do Oázy. Vernisáž výstavy zahájil svým vystoupením Hornický pěvecký sbor. Zazněly písně Janáčkovy, Suchoně, Málátovy a dalších hudebních skladatelů. Vystoupení pěvců bylo provázeno nadšeným potleskem z auditoria. Na závěr sbor přidal známou lidovou píseň v úpravě Miloslava Hroňka „Prší, prší“.

    Na vernisáži přivítal předseda Občanského sdružení Lidice, pan Nešpor vzácné hosty.
    Jednak z Grónska přijeli na pravidelnou návštěvu Čech, manželé Alena a Jaroslav Klempířovi, kteří přijali pozvání ke shromáždění. Pan Jaroslav je sice z Grónska, dokonce velvyslanec v České republice, ale není to skutečný obyvatel tohoto největšího ostrova. Pan velvyslanec je Čech, který už dlouhé roky v Grónsku žije.
 
    Další významná návštěva přijela z Walesu. Manželé Pat a Arwel Michael pracují v tamní společnosti pro udržení kulturního dědictví Welšanů. Pan Arwel byl jedním z dětských herců v Jeningsově filmu „Ztichlá ves“, pojednávajícím o osudu Lidic. Film byl natočen ve vesnici Cwmgiedd a herci byli samotní obyvatelé této hornické vesnice. Viz: http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20120330%20Cwmgiedd%20-%20Lidice%20ve%20Walesu.html
    Protože rodiče a prarodiče dnešních obyvatel Cwmgieddu ve filmu hráli sami sebe, tak si každoročně ten film pouštějí a připomínají si nejen historii Lidic, ale zároveň se mohou podívat na svoje příbuzné.
    Před dvěma roky naše sdružení, společnosti pro udržení kulturního dědictví ve Welsu,  přislíbilo vysadit v Cwmgieddu další dceřinou hrušeň. V tento moment je už naroubovaná hrušeň „za kanálem“ a připravuje se k výsadbě na místě poblíž vitríny připomínající propojení obce s Lidicemi.
 

       O oficiální výsadbě, která se plánuje na konec června t.r. a které se účastní členka našeho sdružení, paní Pavla Nešpor Bellisová, nabídneme čtenářům  Zpravodaje reportáž.

    Při vernisáži byli pozdraveni nepřítomní dárci obrazů a uměleckých děl a těm kteří přišli osobně byla věnována květina.
    Po zahájení výstavy následovala pro návštěvníky volná zábava a pro členy sdružení i valná hromada.

    Přestože v týdnu pršelo, jen se lilo, při shromáždění se počasí umoudřilo.
    Jediné, čeho litujeme, je malý počet obyvatel Lidic. Ti co přišli by se dali spočítat na prstech.
 
   Poděkování patří členům a příznivcům našeho sdružení za jejich snahu o zvýšení povědomí historického odkazu Lidické tragedie.

   Letošní hrušňové shromáždění a návazný program v Oáze byl zatím ze všech ročníků nejzdařilejší. To není samochvála, ale fakt, který leckteří účastníci - pamětníci předchozích ročníků, porvrdili.
 30. května 2015 pro Zpravodaj sepsal  Antonín Nešpor  foto archiv OSL
Další snímky najdete zde
https://picasaweb.google.com/nestont/ShromazdeniUPamatneLidickeHrusne