Ani první jarní lísteček nestačila nasadit!

    Co se stalo v Dolních Vilémovicích bere dech. Dozvěděl jsem se to od mluvčí našeho občanského sdružení . Zasvěcená zpráva, takříkajíc od pramene - od Kalibů, kteří se účastnili  výsadby dceřiné lidické hrušně v této malé moravské vesničce vloni na podzim, přišla hned odpoledne.
    V Dolních Vilémovicích neznámý vandal zlomil kmínek na návsi vysazené hrušničky a pak ještě polámal nově vysazené švestky, a to v době, kdy ještě nestačily vystrčit ani růžky nových lístečků.

    Zpráva mě zastihla, když jsem se vracel z odpolední projížďky Lidickou ulicí v obci, ve které bych takový název ulice vůbec nehledal. Také, že tam žádná cedule na první pohled není, ani na začátku, ani na konci, jen katastr s Lidickou ulicí počítá a jen na jedné adrese je pak cedule s názvem vlastníka objektu a adresou Lidická 60.  Ano, podle jména obce jsou to Košťany, které „sedí“ na úpatí masivu Cínovce, co by kamenem dohodil, západním směrem od Dubí v Krušných horách.

    Vyzpovídal jsem několik místních, co šli zrovna z práce z lesa a dozvěděl jsem se o dřívější činnosti vandalů, kterým zde, na začátku Lidické ulice, vadil po válce vztyčený Lidický kříž.
    Měla to být snad předzvěst odpolední jobovky, když mi mladší muž s motorovou pilou v ruce vyprávěl, že ten kříž s korunou z ostnatého drátu jednou našli ležet v lese poražený - odtažený z původního místa.  Lidé z obce si u kříže připomínají tragedii Lidic. Vtyčili jej možná také pod dojmem návratu Lidických žen přes blízký hraniční přechod na Cínovci 1. června 1945. 

    Lesáci z bývalého lesního učiliště dali kříž i pomníček zase do pořádku, tak, že tu už pár let zase stojí. Navíc vedle pomníčku, s dnes již opět omšelým nápisem: LIDICE 10. června 1942, ještě přibyla dřevěná  lavička s výhledem do zalesněného údolí. Přibližně zde vtěchto místech Lidická ulice začíná a prochází podél pomníčku. Z levé strany je lemována podhorskými chalupami a končí na okraji obce, asi po kilometru jízdy z kopce dolů.
    Křižovatce s hlavní silnicí, do které Lidická ulice vyúsťuje, vévodí dva moderní třípatrové domy s fasádou vyvedenou v pastelových barvách a malou pekárničkou nesoucí název  „Večernice“ - jakoby tečkou za historií kterou název ulice připomíná.

*  *  *
 
     Vandalství jistě není moderní vynález. Takovému chování propůjčily jméno hordy východogermánských kmenů Vandalů, přicházejících údajně ze Skandinávie či břehů okolo Baltského moře, prakticky od počátků letopočtu. Viz: wikipedie.
    Tyto kmeny pustošily rozsáhlá území rozvinutých států ve středomoří a nejen tam.

     Mezi novodobé vandaly se nabízí zařadit i německé nacisty, kteří vyhladili Lidice.
 
    Dceru památné Lidické hrušně v Dolních Vilémovicích dnes stihl podobný osud, jako její matku před třiasedmdesáti lety. Jaká historická paralela s vandaly. Oběma hrušním v mladém počínajícím životě byla uražena korunka.

    Vzpomínka na několik dalších příkladů místního vandalství mě přivádí k lidickým sakurám. Bylo to už po dokončení výstavby obecního rybníka - koupaliště, které se zakládalo v šedesátých letech svépomocí lidickými obyvateli, převážně pak spolkem rybářů a myslivců. Nebyly to ty pověstné brigády svolávané na podzim na hrabání listí v parku, nebo v létě na sena (hrábě vezměte sebou!), na které chodilo postupně čím dál, tím méně obyvatel, až úplně ze společenského života vymizely.  Rybník se stavěl s velkým nadšením a také nasazením. O tom až někdy jindy.

    Ale k sakurám.
    Okraje silnice klikatící se z obce dolů do údolí k rybníku byly v té době ještě téměř holé. Po stranách jen travnaté škarpy. Už ani nevím který významný politik přivezl z Japonska do Lidic mladé štěpy sakur. Byla naplánována a také se uskutečnila výsadba těch stromků podél této cesty a protože jich bylo dost, tak byly vysazeny ještě dál, kolem silnice až ke křižovatce nad rybníkem (vlevo do Makotřas  a vpravo ke Hřebči).
    Nové stromořadí se však záhy stalo terčem novodobých vandalů. Pahýly zbyly po ulomených korunkách. Co pahýl, to podpis zhovadilého člena naší společnosti, který si dodnes ve své anonymitě může právoplatně říkat jsem vandal - jsem vandal - jsem vandal.

    Komu tenkrát vadily ty růžově a bíle kvetoucí stromy se zjistit nepodařilo, ale bylo to varování. Varování před lidskou zlobou brutalitou a nenávistí. Podobnou brutalitu a nenávist jakou zakusily v lágru naše maminky a babičky.

*  *  *
    Až půjdete po cestě k rybníku ještě zde sakury rostou, ty které nájezd vandalů přežily.

    Do Dolních Vilémovic, odkud mi navečer psala paní starostka Boučková co se stalo, určitě vypěstujeme hrušničku novou, pokud nynější pahýl během jara neobrazí.
    Obrazí-li, což bychom si v duchu jistě všichni přáli, pak přežije ten nájezd vandalů, stejně jako ho přežila s ulomenou korunkou svého času její „matka“ ve starých Lidicích.
 
      Na článek přišla reakce od místního historika.

    Osud Lidic, lidických mužů, žen a dětí velmi dobře znám z literatury či filmů. Jsem rád, že se našel někdo další, kdo se o košťanský "Lidický kříž" zajímá - pamětníků rychle ubývá.
    Lidická ulice (původně Zámecká, za okupace Schlossgasse) bývala mnohem delší, než je nyní a změnila se i její podoba díky tomu, že severní část (polovina obce) byla zbourána kvůli povrchové těžbě uhlí v 50. - 60. letech min. století. Lovecký zámeček (v padesátých letech bývalo zde lesnické učiliště do konce 60. let) a okolí bylo oblíbeným místem výletů obyvatel obce s dětmi a v 19. až do prvního desetiletí 20. stol. oblíbeným místem teplických lázeňských hostů.

    Lidická ulice dostala své jméno hned v prvních dnech osvobození (Košťany byly osvobozeny 8. května 1945). Přesné datum kdy byl "Lidický kříž" vztyčen jsem bohužel v archivech nenašel, ale podle pamětníků tomu tak bylo ještě v létě roku 1945, kdy byly na místním hřbitově pietně uloženy ostatky čtyř umučených sovětských válečných zajatců a dvou padlých Rudoarmějců.
 
        K poškození kříže opravdu došlo ne však vandaly, ale uhnilou patkou. Upadlý kříž ležel pak téměř dva roky (!) vedle kamene s nápisem. Je zarážející, že až na naléhání předsedy měst. výboru KSČM a zastupitele J. Dudeška vedení města, po delším váhání, nechalo kříž znovu osadit. Nový kříž byl vztyčen 19. května 2008 a do dne výročí byl osazen i nový plůtek.
     Vyřiďte, prosím, moje pozdravy lidickým ženám.

     Tolik František Pelz - Košťanský patriot a historik Teplicka, zabývající se zejména sklářstvím a hornictvím.Pro zpravodaj 27.února 2015 připravil Antonín Nešpor.  Foto archiv autora a archiv Františka Pelze