Další akce, pořádaná Občanským sdružením Lidice v rámci projektu "Posel naděje", se vydařila.
 
Ředitelka ZŠ Nasavrky, paní Mgr. Dana Brázdová přebírá obraz noční hrušně.
 
    Jak jsme se mohli dočíst před několika dny v chrudimském deníku, v Nasavrkách se připravuje výsadba štěpu dceřiné hrušně od naší památné Lidické hrušně.  Z téhož článku vyplynulo, že se připravuje také beseda s Lidickými ženami, jmenovitě s paní Cábovou a Kalibovou.

    Jak se říká: „ neříkej hop, dokud nepřeskočíš!“.
Na připravované setkání se obě jmenované Lidické ženy těšily. Přislíbily, budou-li zdrávy, že přijedou s dětmi do Nasavrk besedovat.  Dělají to při vysazování hrušní na různých místech naší vlasti rády, protože si ten naší hrušeň pamatují ještě ze starých Lidic.

    Pan Jan Rýdlo z Nasavrk (letitý organizátor nočního štafetového běhu Lidice  - Ležáky a opačně a čestný lidický občan v jedné osobě) v Nasavrkách vše pečlivě připravil a tak se informace o chystané akci objevila i v chrudimském deníku.

    Jenomže stalo se, že paní Cábová byla nucena se ze zdravotních důvodů z besedy omluvit a paní Kalibová utrpěla ke všemu zranění, nikoliv těžké, ale jet kvůli němu také nemohla. Požádali jsme tedy na poslední chvíli paní Věru Čepelovou a ta svolila.
Jí patří dík!
 
    Naše delegace byla přijata ve škole paní ředitelkou Mgr. Danou Brázdovou. Předali jsme jí pro školu velkoformátovou fotografii noční hrušně, kterou nám pro tyto účely věnoval příznivec OSL, pan Milan Petriščák z Kladna.
 

    K samotné výsadbě přišli mimo žáků ze tří škol i nasavrčtí občané v čele s panem starostou Mgr. Milanem Chvojkou. asi metr a půl vysokou hrušeň si převzaly děti a na místě před školou jí zasadily.
    Lze říci, že už jde o zaběhnutý scénář, kdy po přednesení legendy památné Lidické hrušně, výsadba už probíhá v režii dětí.  Je příznačné, že mladí zahradníci už předem vědí, o co jde. Jejich učitelé s nimi proberou toto téma a pak už není třeba nic vysvětlovat. Děkujeme jim tímto, že všichni pochopili význam legendy toho stromu v souvislosti s obsahem následné besedy s pamětníky Lidické tragedie.

    K hrušni nasavrčtí připravili cedulku, následujícího znění:

Dceřiná hrušeň,   
vypěstovaná z roubů památné  
lidické hrušně, která jako jediný  
ovocný strom uprostřed obce  
přežila vyhlazení Lidic.
Památným stromem byla prohlášena  
dne 11. 7. 2007. V seznamu památných  
stromů je vedena pod kódem 4930.  
Vysazena žáky ZŠ v Nasavrkách   
dne 21. 10. 2014. 
    Ve velkém sále hotelu Šustr se pak uskutečnila beseda. Byla obsazena všechna místa a navíc seděly děti i na přinesených stolech.
    Úvodem besedy byla promítnuta krátká část reportáže ze štafety Ravensbrück Nový Bor Lidice Ležáky 2012, po stopách návratu Lidických žen. Význam takových pochodů, pořádaných v dnešní době, svou přítomností zdůraznila jejich protagonistka, Milena Městecká.

    Potom vyprávěla a odpovídala na otázky dětí paní Čepelová.
    Otázek na její dětské prožitky bylo asi 15 a byly zasvěcené, reagující na vyprávění.  Po oficiálním ukončení besedy ještě přicházely skupinky děvčat a chlapců květinami poděkovat a také požádali o společné fotografie s paní Čepelovou.

    Beseda byla opravdu pěkná.
 
 Na závěr pietní výsadby hrušně zazněla hymna z úst paní Jany Sachrovské.
 
    Co dodat?
    V pokročilém odpoledni jsme ještě dojeli až do Ležáků, položit k památníku květiny a pak už domů.
    Kdyby nebylo zácpy na dálnici, paní Čepelová by bývala stačila představení Pavla Šporcla v Lidické galerii.

    Ještě tentýž večer po návratu do Lidic jsme předaly kytičky od pana Rýdla paní Cábové a Kalibové. A tak i ony z toho měly radost, že se na ně v Nasavrkách nezapomnělo a všichni pak dohromady jsme měli radost, že je další Posel naděje na světě.
 
    Přejme hruštičce, aby rostla a připomínala proč její kořeny sahají až do Lidic!

*  *  *

    Příští výsadba proběhne, alespoň jak doufáme v Dolních Vilémovicích - rodišti Jana Kubiše.Pro zpravodaj připravil  25.10.2014 Antonín Nešpor, foto autor
 
Po besedě přicházely skupinky dětí požádat paní Čepelovou o společné foto.
 
Společné snímky na závěr besedy se školáky z Nasavrk a okolních škol.
 
Položení květiny v památníku Ležáky.
 
Další snímky z výsadby hrušně v Nasavrkách najdete na adrese:
https://picasaweb.google.com/111753626434012417018/LidickaHrusenVZSVNasavrkach?noredirect=1