Panna Marie Lidická jako symbol matky lidických dětí?

    Po dvou letech, kdy se prostor Pietního území v Lidicích měl stát amfiteátrem pro produkci pseudodramatu Rozeznění, nachystal Památník Lidice další "překvapení" v podobě instalace keramické sochy Panny Marie Lidické  podle předlohy obrazu, který byl namalován Zdiradem Čechem na instalované kamenné menze.

    Na stránkách samotného Památníku Lidice http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=371&idMista=%25 najdeme text : "Spojení Panny Marie jako matky církve a současně matky lidických dětí velmi zaujalo kardinála Duku a ten při setkání v katedrále prohlásil toto dílo za nový český mariánský obraz s titulem Panna Maria Lidická."

    Autor sám však uvádí pro Kladenský deník : http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/panna-maria-lidicka-ma-ruce-sevrene-ale-naruc-je-prazdna-20140509.html
    Podoba Panny Marie je převzata ze staroboleslavského Palladia. Jen její náruč je prázdná. "Když nacisté vykrádali ciborium v hlavním oltáři, rozdupali Tělo Páně. Postříleli muže a zkoušeli zadupat do podlahy i Boha. Obraz Matky boží s prázdnýma rukama bez dítěte je sice silné téma, ale oprávněné," vyjádřil se Zdirad Čech. "Zároveň jsme se domluvili, že Památník Lidice postaví kamennou oltářní menzu na půdorysu kostela na pietním území. U ní bude vystaveno keramické zobrazení mariánského obrazu," doplnil Čech.

    V rozhovoru pro Týdeník Matice cyrilometodějské Světlo
http://www.google.cz/url?q=http://www.maticecm.cz/index.php%3Fact%3Dperiodika%26per%3D1%26pact%3D4%26idpa%3Dbffdb68057c1e924d8973697161f3d3&sa=U&ei=Z5KPU4GBN7Do7AbNnoH4DA&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNHtAe8u29PqALBbgjiO5ngnw5WGqQ
na otázku : Odkud jste vzal inspiraci pro motiv obrazu?
    "Přemýšlel jsem nad tématem nějakou dobu, to ano, ale jednou se mi to samo od sebe objevilo v představě tak, jak to je : Panna Maria z boleslavského Palladia ( která jiná?) bez Dítěte Ježíše, jen bylo třeba přidat roušku, ta na Palladiu není, aby se zvýraznily prázdné ruce. Napřed jsem se trochu lekl, jestli obraz není moc silný. Dítě Ježíš je sice člověk, ale také vtělený Bůh, je tedy přípustné takové vyobrazení? Není kacířské, nepopírá nebo nesnižuje nesnižuje Kristovo Božství? Měl jsem toho plnou hlavu, týdny jsem na to myslel a pak se mi rozsvítilo. Co asi udělali vojáci, když kradli ciborium? Vysypali Tělo Páně na zem a rozdupali,  na nějaké sofistikovanější pohanění asi neměli při tom rabování čas."

    Panu Antonínu Nešporovi poskytl pan Zdirad Čech další text,  který o Panně Marii Lidické připravil pro "Prameny" a ve kterém píše o poslední noci  pátera Josefa Štemberky a bezprecedentním řádění  nacistů v červnu 1942: "Němci ho napřed posílali pryč, nebyl lidickým občanem, když neodešel, zmlátili ho a zkopali, a hodili ho mezi ostatní zajaté muže.
Tak začala nejkratší i nejdelší noc jeho života, zázračná a slavná noc, o které nevíme nic."…."Jak svatá byla prostá venkovská služba Otce Josefa, když byl odměněn tak velkolepou strastiplnou nocí."

    Nejsem z Lidic, přesto se mi chce křičet !
    Stop názvu Panna Marie Lidická, jenž byl ztvárněn s takovou fanatickou ideologií, kdy nejstrašnější noc obyvatel Lidic je nazývána zázračnou, slavnou a velkolepou!

    Stop instalaci Panny Marie s prázdnou náručí, která nesymbolizuje přes 80 zavražděných lidických dětí a matku s prázdnou náručí.
    Symbolizuje jen a jen mariánský kult Maltézských rytířů, jejichž jsou autor obrazu i pan kardinál podle dostupných internetových pramenů členy.

    Stop dalším takovým počinům ředitele Památníku Lidice,  protože ať již úmyslně nebo z pouhého naprosto hloupého sebe zviditelnění toto nejen připustil, ale na stránkách Národní kulturní památky zveřejňuje nepravdu o symbolice tohoto obrazu.

Mgr. Zora Karvánková