Shromáždění.

    Říkám Vám, přijďte ke hrušni za každého počasí, rádi vás všechny uvidíme. Kdyby však měly "padat trakaře" sejde se shromáždění v Oáze.

    Takhle nějak byla míněná pozvánka k letošnímu pietnímu shromáždění. Ještě dopoledne se omluvilo pár lidí, že nemohou přijet. Škoda že nepřijeli. Od rána sice pršelo jako z konve, ale odpoledne už ani kapka a sluníčko svítilo až dlouho do podvečera.

    Plné slunce bylo letošní shromáždění na pietním území. Po vyprávění pana Motla na téma Lidičtí letci Josef Horák a Josef Stříbrný, uzavřel shromáždění hymnou smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum.
 
    Asi stovka účastníků se přesunula do Oázy, kde odpolední vernisáž výstavy zahájil svým vystoupením opět pěvecký sbor, pod vedením sbormistra pana Vladimíra Doležala.
 
    V průběhu dalšího programu vernisáže byli její účastníci seznámeni s novými přírůstky sbírky. Následovalo poděkování dárcům uměleckých děl a členům občanského sdružení Lidice, ale i nečlenům, kteří se podíleli na přípravě této výroční akce.

    Mezi přírůstky se objevil i 71 let starý obraz  "Lidice" od kladenského malíře Karla Karase, který do sbírky věnoval jeho syn, rovněž malíř, pan Jiří Karas.

   V legendě k tomuto obrazu se dočítáme:
 
    Karel Karas  - malíř krajin, narozen v Praze Libni, žil od ranného mládí v Kročehlavech u Kladna.  V letech 1923 a 1924 byl žákem profesora Emanuela Hrbka na  umělecko průmyslové škole v Praze. V létech 1933 až 1937 absolvoval Ukrajinskou akademii výtvarných umění v Praze. Mimo to navštěvoval školu profesora Jaroslava Kutmana a malíře Rudolfa Vejrycha. Většina jeho obrazů s tématem Lidic byla věnována Lidicím, některé byly věnovány galeriím a obraz "Lidice od západu" byl věnován  obci Lidice v Illinois v U.S.A. a další panu prezidentu Edvardu Benešovi.
 
    Obraz znázorňující vypálené Lidice má pohnutou historii, protože při jeho vzniku kladenskému malíři "asistovalo" gestapo.  Pan Karel karas, když se Lidice začaly likvidovat, si vzal skicák a přišel mezi ruiny načrtnout tu zkázu.  Byl zatčen a vyslýchán na kladenském gestapu. Když se zjistilo, že jde o známého kladenského malíře, gestapo mu sebralo skicák a přikázalo, že to co v Lidicích viděl nesmí už nikdy namalovat, ani o tom s kýmkoliv mluvit. Propustilo jej pod pohrůžkou vysokého trestu. Dodejme, že tehdejší tresty byly dvojí, buď trest smrti, nebo internace v koncentračním táboře. V době po Heydrichiádě bylo vyhlášeno civilní stanné právo. 
 
    Pan Karel Karas však potají doma namaloval to co mu utkvělo v paměti. Obraz pak ukrýval až do konce války. Jde tedy o autentický obraz, jeden z prvních namalovaných o lidické apokalypse.
    Za tento dar panu Jiřímu Karasovi Občanské sdružení Lidice děkuje ve jménu všech návštěvníků budoucích výstav hrušňové sbírky.

 
    Rovněž tak OSL děkuje i těm kteří do sbírky věnovali svoje díla letos.
    Dosud rozměrově největší exponát byl zapůjčen k vystavování ze soukromé sbírky. Olej „Requiem za Lidice“, jehož autora se nepodařilo zatím zjistit, neboť jde o obraz z pozůstalosti a jeho bývalý majitel k němu nezanechal popis. Avizovanou „Půlnoční hrušeň“ vyfotografoval pro sbírku pan Milan Petriščák. Pan Jan Samuel Šitta přinesl hrušeň rámovanou  vlastními pocity.
    Nakonec, jakoby „po uzávěrce“, do sbírky přinesla svůj obraz paní Milica Gédéonová. Dohodli jsme se, že tento originál bude z technických důvodů vystaven až od příští výstavy.
    Monotématická sbírka je stále otevřena srdcím umělců, po dobu života památné Lidické hrušně.
 
    Předpokládáme, že příští výstava bude uspořádána ještě letos na podzim při výsadbě další, v pořadí již třetí dceřiné hrušně. O výsadbu dceřiných hrušní už požádalo 8 zájemců. Jde vesměs o školy a společenství, která by si u dceřiných stromů od naší Lidické hrušně chtěli připomínat její legendu, která vypráví o lidické tragedii.
 
    Více se ale nedá dopředu sdělit, abychom zdárný růst, letos vysazených štěpů, nezakřikli. 

    Na závěr vernisáže, při veřejném poděkování byly rozdávány květiny věnované panem Jiřím Švestkou, majitelem "Švestkovic zahradnictví" v Krocehlavech.

    K občerstvení přispělo pečivem Středisko praktického vyučování - Cukrárna v Dánské ulici rovněz v Kročehlavech.
    Za tyto dary Občanské sdružení Lidice ještě jednou děkuje.
  


Snímky ze shromáždění a vernisáže od paní Jany Jíšové najdete zde:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4999226025517.1073741832.1445783307&type=1
  a zde:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4999196144770.1073741831.1445783307&type=3


Pro zpravodaj 18.5.2013 připravil Antonín Nešpor foto archiv OSL.