105

    Dokumentární film o Lidických dětech jsme shlédli v tělocvičně kladenské reálky dnes v podvečer.
 
    10. června 1942 sem byly deportovány ženy s dětmi z Lidic. Do prostoru tělocvičny se musela vejít celá vesnice. Přes tři sta osob od miminek až po jejich prababičky, bez ochrany, bez naděje, vydány na pospas esesákům.
 Andres Snovjak z filmu 105    Musely tu strávit tři dny, jen na slámě, jen s nezbytným oblečením, které měly na sobě a hlavně ve strachu, co s nimi bude. A měly se oč obávat. Nakonec je odtrhly od sebe.
    Maminky od dětí, děti od maminek.

    Zde došlo k  poslednímu a nejbolestnějšímu rozdělení lidických rodin.  Ženy jely do Ravensbrücku vlakem a děti měly údajně jet pohodlněji, v autobusech.

    Ovšem byla to opět další z řady nacistických lží a lstí, kterou byli ženy z Lidic oklamány.
    Dětem v tu dobu zbývalo už jen 14 dnů života, než byly ve dvou autech v Polské Lodži zaplynovány.

    Film je emotivně laděn s autentickými výpověďmi přeživších. Dozvíme se v něm, kde lidické děti skončily svou životní pouť přervanou německými okupanty.

    Děkujeme tvůrcům filmu paní Janě Deckerové, Jiřímu Hokůvovi a Eduardu Stehlíkovi, Vladimíru Kirikovi i mladému herci Andreji Snovakovi.
 

  
BREJCHA JOSEF BULINA JOSEF BULINOVÁ ANNA  BULINOVÁ JAROSLAVA  ČERMÁK JIŘÍ  ČERMÁK MILOSLAV  ČERMÁKOVÁ BOŽENA  ČERNÝ FRANTIŠEK DOLEŽAL JOSEF DOLEŽALOVÁ MARIE  FREJOVÁ EMÍLIE  FRÜHAUF JIŘÍ  HANF VÁCLAV  HANFOVÁ ANNA  HANFOVÁ MARIE  HANFOVÁ VĚRA  HANŽL KAREL  HEJMA FRANTIŠEK  HEJMA KAREL  HEŘMANOVÁ JAROSLAVA  HOCKOVÁ MARIE HONZÍKOVÁ VĚRA  HOŘEŠOVSKÝ PAVEL  HRONÍK ZDENĚK  HRONÍKOVÁ BOŽENA  HRONÍKOVÁ MARTA  HRONÍKOVÁ ZDENKA  JEDLIČKA VÁCLAV  KÁCL KAREL  KAFKOVÁ VĚRA  KAIMLOVÁ ANNA  KOBERA JAROSLAV  KOBERA VÁCLAV  KOBEROVÁ MILADA  KOBEROVÁ ZDEŇKA  KOHLÍČKOVÁ VĚNCESLAVA  KORECKÝ JAROSLAV  KOVAŘOVSKÁ HANA  KOVAŘOVSKÁ LUDMILA  KOZEL ANTONÍN  KRÁSOVÁ VĚNCESLAVA  KUBELA RUDOLF  KUBÍKOVA EVA  KULHAVÝ FRANTIŠEK  KULHAVÝ JAROSLAV  LIŠKA MILOSLAV  MIKOVÁ  MILADA  MINAŘÍK JOSEF  MORAVCOVÁ JITKA  MORAVEC VÁCLAV  MULÁK KAREL  MULÁKOVÁ MARIE  MÜLLER JIŘÍ  MÜLLEROVÁ LIBUŠE  MÜLLER ZDENĚK  MÜLLEROVÁ VĚRA  NERAD ANTONÍN  NERAD JOSEF  NOVÁ ALENA  NOVOTNÁ MILADA  PEK ANTONÍN  PELICHOVSKÁ EMILIE  PELICHOVSKÝ VÁCLAV  PEŠEK JOSEF  PEŠKOVÁ ANNA  PEŠKOVÁ JIŘINA  PEŠKOVÁ MARIE  PETRÁK MILOSLAV  PETRÁK ZDENĚK  PETRÁKOVÁ JIŘINA  PETŘÍK ZDENĚK  PITÍN JIŘÍ  PITÍNOVÁ MARIE  PODZEMSKÝ ŠTĚPAN  PRŮCHOVÁ VĚRA  PŘÍHODA JOSEF  PŘÍHODOVÁ ANNA  PŘÍHODOVÁ JAROSLAVA  PUCHMELTROVÁ VĚNCESLAVA  RADOSTA MILOSLAV  RAMEŠ VÁCLAV  RAMEŠOVÁ JAROSLAVA  ROHLOVÁ BOŽENA  RŮŽENECKÁ JIŘINA  SEJC JIŘÍ  SOUČKOVÁ JIŘINA  SOUČKOVÁ MARIE  SPAL MILOSLAV  STRAKOVÁ ANNA  STRAKOVA JARMILA  STRAKOVÁ LUDMILA  SUCHÝ JOSEF  SYSLOVÁ MIROSLAVA  ŠPOTOVÁ HANA  ŠROUBEK JOSEF  ŠROUBKOVÁ MARIE  ŠTORKOVÁ JAROSLAVA  URBAN ANTONÍN  URBANOVÁ VĚRA  VANDRDLE JOSEF  VESELÁ DAGMAR  VLČEK KAREL  VOKATÁ VĚRA  ZELENKA JAROMÍR  ZELENKA VÁCLAV  ŽID IVAN  
 
 


Pro zpravodaj 7. června 2012  připravil Antonín Nešpor.