"Lidická hrušeň se stane mostem mezi hrůznou minulostí a nadějí v budoucnost!"
(Z citace programu "Dne pro Lidice")

    Dnes byl uskutečněn oficiální odběr roubů od Památné Lidické hrušně.

    Dnes 15. března, ve výroční den okupace Československa nacistickým Německem,  v dopoledních hodinách navštívila Lidice delegace z Tachova.  Senátor pan Miroslav Nenutil přivedl delegaci ve složení - radní města Tachova Ladislav Klíma, ředitelka Muzea "Českého lesa" v Tachově Dr. Hutníková, paní Ilona Gonová z odboru životního prostředí v Tachově, předseda o.s. Genové sady Tachovska, RNDr. Miroslav Rolko.
    Na Obecním úřadu je přivítala starostka Lidic, paní Veronika Kellerová a další lidičtí občané, za ZO ČSBS Lidice paní Marie Šupíková, místostarosta Lidic Tomáš Skála, předseda o.s. Lidice Antonín Nešpor a další členové sdružení.
    Delegace položila květiny u "Památníku dětských obětí války" a u společného hrobu Lidických mužů.
Cílem delegace byl avizovaný oficiální odběr roubů od památné Lidické hrušně. U hrušně byly předneseny projevy osvětlující význam celé této akce. Následně byly rouby odříznuty postupně každým zúčastněným, aby mohly být použity v Tachovském genovém sadu k naroubování na budoucí dceřiné hrušně.
    Záštitu nad akcí převzali senátor za Kladensko Jiří Dienstbier (dnes omluven kvůli hlasování v senátu) a senátor za Tachovsko a Chebsko Miroslav Nenutil.

    Hlavním cílem celého snažení tohoto společenství je jednak uchovat v tachovském genofondu  "potomky Lidické hrušně" - potomky stromu, který přežil vyhlazení Lidic. Význam však nespočívá jen v dalším uvedení těchto stromů do povědomí širší veřejnosti, ale v následném šíření legendy o hrušni, kterou naše občanské sdružení Lidice oslovilo veřejnost poprvé před pěti lety, při prohlášení hrušně památným stromem.
 
    Toto poselství poputuje dále společně s dalšími a dalšími naroubovanými štěpy. Doufáme v to, že se tak naplní hlavní poselství naší památné hrušně, tedy připomínka historie, nadějí v nový život a jeho pokračování, kterou ani nacismus nedokázal zničit.

    V Tachově ke konci května uspořádají její organizátoři besedu pro dospělé i školní mládež s Lidickými ženami a dětmi, rovněž bude v muzeu "Českého lesa" vystavena sbírka uměleckých děl věnovaných památné hrušni. Bude promítnut film Lidice a proběhnou další veřejné doprovodné akce přímo v genovém sadu.

    Hlavní koordinátor, RNDr. Jiří Nenutil, zahájil na závěr návštěvy tachovských v Oáze diskusi o celém projektu, kde jsme byli seznámeni s detailním programem.

    Občanské sdružení Lidice děkuje Tachovským za projevenou snahu o rozšiřování povědomí o Lidicích ve vzdálenějších koutech naší vlasti. Dále pak pánům senátorům Jiřímu Dienstbierovi a Miroslavu Nenutilovi za podporu projektu.Pro zpravodaj 15. března 2012 připravil  Antonín Nešpor. Foto Pavla Nešpor Bellisová a Sandra Bejšáková.