Slavnostní odběr roubu Lidické hrušně.

 

    Vážení přátelé,
 

    o.s. Lidice a os. Genové sady Tachovska si Vás dovolují pozvat na slavnostní odběr
roubu Lidické hrušně dne 15.3.2012 v 10:00 hod. Záštitu nad akcí převzali senátor
za Kladensko Jiří Dienstbier a senátor za Tachovsko a Chebsko Miroslav Nenutil, kteří
spolu se zástupci o.s. a obce Lidice a města Tachova provedou slavnostní odběr.

    Lidická hrušen přežila vyhlazení obce, po kterém je dodnes patrný lom na kůře
stromu. Odebrání roubů umožní vysazení dceřiných stromků v Tachovském genovém
sadu letos v předvečer výročí atentátu. Genový sad v Tachově se zaměřuje na
uchování starých a původních odrůd stromů a touto akcí se přihlašuje v památce
ldické tragédie v roce jejího 70. výročí. Za den odběru bylo symbolicky zvoleno 73.
výročí nacisticiké okupace. Poselství stromu, který přežil bestialitu a zůstává
němým svědkem osudů českého národa ve 20. století je vyjádřením naděje a
kontinuity.

http://lidice.cz/obec/historie/hruska.html
http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/genovy-sad-projde-v-sobotu-podzimni-udrzbou.html

    V dokonalé úctě

PhDr. Jiří Nenutil

asistent senátora M. Nenutila
doktorand FF ZČU v PlzniPro zpravodaj 9. března 20121 připravil z došlé pošty Antonín Nešpor.
Ilustrační foto z technického odběru roubů 8. března 2012.