Hrušeň pro shromážděné vytvořila stín.
 
 
  Když se v loňském srpnu filmaři shromáždili kolem Památné Lidické hrušně aby natočili záběr s hlavním hrdinou, odsouzeným Františkem Šímou, který prochází údolím zničené obce, uvědomil jsem si, že i tuto dobu a zoufalého (pravým jménem Františka Saidla, odsouzeného za zabití syny Eduarda), po vyhlazení Lidic propuštěného z vězení a  hledajícího zmizelé Lidice a jeho obyvatele, si hrušeň vlastně také pamatuje. Že si jistě hrušeň vzpomene na nešťastníka, který jako jediný v protektorátu žijící muž z Lidic, přežil ve vězení vyhlazení obce a že si v kriminálu svým zločinem vlsatně zachránil život, neboť neskončil na popravišti Horákova statku, ani před popravčím kůlem na Kobylisské střelnici v Praze.
 
    Čtěte "Nokturno" Zdeňka Mahlera, nebo shlédněte film Lidice, který zanedlouho přijde do kin. 

 

  *  *  *
 
    21. května t.r., krátce před druhou odpolední se shromáždila na Pietním území téměř stovka lidí. Jistě mezi nimi nechyběli umělci, kteří přijeli podpořit pietní shromáždění u Památné Lidické hrušně a přijel i pan Stanislav Motl aby promluvil ke shromážděným.
 
    Ve stínu hrušně našlo útočiště nejen houslové Duo ECO paní Evy a slečny Pavly Franců z Prahy, ale i celý Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno včetně sbormistra pana Ondřeje Nováka.  Takové bylo krásné počasí, že se odpolední slunce opíralo do všech, kteří hrušni přišli pozdravit.

    Hlavní proslov u hrušně věnoval pan Motl vyprávění o události, která provázela Lidickou apokalypsu a to o vězních, kteří přijeli do Lidic z Terezína, aby pochovali zastřelené Lidické muže.

    Jako každým rokem  se po půl třetí shromáždění odebrali do Oázy, kde následovala vernisáž uměleckých děl. věnovaných na podporu památného stromu a jeho významu pro nás i budoucí generace.
 
    Vernisáž začala kulturním programem jehož moderování se ujal pan Marek Veselý. Přes hodinu trvající kulturní zážitek naplnilo houslovými skladbami Duo ECO z Prahy, které předneslo skladby Karla Stamice, Josefa Bohuslava Foerstera, Bohuslava Martinů, Josefa Suka a Antonína Dvořáka.
    Potom přišel na řadu Ženský pěvecký sbor Smetana, který pokračoval ve vybraném repertoáru zpěvných skladeb významných světových autorů: Giuseppe Ottavio Pitoni, Giuseppe De Marzi, Orlando di Lasso nebo našeho Eugena Suchoně a další národní, české a slovenské lidové písně.

    Vyvrcholením vernisáže bylo poděkování dárcům děl a poděkování všem umělcům. Pan Antonín Nešpor, předseda Občanského sdružení Lidice připomenul umělce, kteří už mezi námi nejsou.
    Paní Jitku Válovou a Pana Emila Hyska.

    Pak poděkoval i přítomným umělcům - dárcům, paní Milici Gédéonové, kladenské malířce, panu Aloisu Garamszegi, kladenskému fotografu a panu Karlu
Huňkovi, kladenskému designérovi a galeristovi.
    Ke shromáždění se připojila a do sbírky děl pro hrušeň přivezla obraz hrušně pražská malířka paní Iva Fryčová. Přiřadila se tak k řadě umělců, kteří význam toho stromu pochopili a zvěčnili ve svých dílech jeho symbolickou hodnotu.

    Seznámením se sebranými díly byla výstava zahájena.
    Následovala volná zábava s občerstvením, při kterém si účastníci shromáždění pěkně popovídali se všemi přítomnými protagonisty.

    Na závěr byla sjednána další výstava hrušňové sbírky v Litni u Berouna v muzeu Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné, kde by se měla uskutečnit po prázdninách.

    Občanské sdružení Lidice touto cestou děkuje ještě jednou všem, kteří se shromáždění zúčastnili.Pro zpravodaj 23. května 2011 připravil  Antonín Nešpor  foto archiv autora.
Fotografie ze shromáždění a vernisáže zatím docházejí od jednotlivých účastníků, najdete je v nejbližsích dnech ve fotoalbu.
Jednou z prvních vklaštovek jsou snímky pana Miloslava Franců uložení na adrese https://picasaweb.google.com/mifricasa/Lidice2152011#