Zpráva ze Stoke on Trent.
 

    V souvislosti s 38. Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavou v Lidicích a výstavou "Sir Barnett Stross", k jeho 111. nedožitým narozeninám, se nám dostala zpráva z města Stoke on Trent z Anglie, kde Dr. Sir Barnett Stross působil a založil hnutí „Lidice shall live!“.

    Děti z celého města Stoke on Trent (severně od Birmingham) byly výstavou a zároveň  aktivitami tamního rodáka ve prospěch Lidic, inspirovány natolik, že pod vedením Alana a Cheryl Gerrardovými vytvořily na 400 výtvarných dílek, za něž obdržely 7. března ve Viktoriánské Hale v Hanley, Stoke on Trent, několik ocenění.
    V souvislosti s tímto počinem odvysílalo BBC v program "How Stoke-on-Trent helped Lidice" (Jak město Stoke-on-Trent pomohlo Lidicím) ve kterém vyprávěl známý herec a televizní moderátor Nick Hancock o spojitosti mezi městem Stoke on Trent a Lidicemi.

    Pán a paní Alan a Cheryl Gerrard se snaží o znovuobnovení vztahů mezi Stoke on Trent a Lidicemi, které byly v období komunistického režimu utlumeny.

    Přejeme jim tedy jen samý zdar na jejich cestě k nám a budeme se snažit jim vyjít vstříc s jejich ušlechtilou myšlenkou propagovat mír, porozumění, snášenlivost, tolerantnost a národní uvědomění.
    Speciální poděkování Alanu a Cheryl Gerrardovým  patří od rodin Horákových a Nešporových, kterým byly předány fotografie maj. Josefa Horáka, které doposud rodiny pozůstalých neznaly.

    Pavla Nešpor Bellisová,
    Lidice

Článek v originále: http://news.bbc.co.uk/local/stoke/hi/people_and_places/history/newsid_9418000/9418670.stmPro zpravodaj 16. března 2011 z došlé pošty, připravil Antonín Nešpor