Lidická hrušeň v Lánech.Samolepka vydaná při příležitosti výstavy. Bohumil Kučera hrušeň Lidická

    Pozvánky na výstavu sbírky věnované Lidické hrušni, rozeslané po webu i poštou se vyplatily.
    Stejně jako už potřetí letos na jaře v Oáze, jsme se i včera odpoledne sešli v muzeu T.G.M. v Lánech při příležitosti otevření výstavy sbírky, která je první v řadě, jenž není uspořádána v Lidicích.

    Tímto počinem otevírá Občanské sdružení Lidice další aktivitu, kterou si vytklo za svůj cíl a to: seznamovat na výstavách pořádaných po ČR obyvatele a převážně mládež s významem Lidické hrušně, která si pamatuje vyhlazení Lidic.

    Opět nastala příležitost k poděkovat umělcům, kteří darovali svoje díla na podporu hrušňové sbírky. Mezi vzácnými hosty, kteří výstavu poctili svou přítomností,byli například naše nejznámější cembalistka, paní profesorka Zuzana Růžičková, kladenská výtvarnice paní Alena Hubičková, fotograf a osobnost roku 2009, pan prof. Jiří Všetečka a další umělci.

    V pěkném prostředí výstavní síně muzea zahájili výstavu veršem  pan Václav Fikrle a hrou na kytaru pan Dr. Jan Paulík. Přestože se pan ing. arch. Alois Doležel, jeden z tvůrců a donátorů sbírky omluvil, byly předneseny jeho verše, které napsal bezprostředně po loňském shromáždění u Památné Lidické hrušně, jehož se zúčastnil.

    Všechny návštěvníky vernisáže překvapila výtvarnice, Alžběta Raisa Čampulková, která do sbírky již věnovala svůj obraz "Svědkyně", a to v roce 2008. Na dnešní vernisáž přinesla druhý obraz nazvaný „Nezapomenutelná vzpomínka“ znázorňující osud jedné z Lidických žen, která v Ravensbrűcku dostala číslo 11732.  Tento pastel, vzbudil velký zájem pro svou bezprostřední výpověď o projevech nacismu v koncentračních táborech.

    Poděkování patří panu řediteli  muzea T.G.M. v Rakovníku, Mgr. Františku Povolnému, za vstřícnost, dále pak paní Mgr. Magdaleně Elznicové Mikeskové  a jejímu manželovi za pomoc při instalaci výstavy. Dále organizártorům celého kulturního a vzpomínkového odpoledne, hlavně sochaři panu Karlu Huňkovi ze Společnosti za pozitivní přístup k životu.
 
    Občanské sdružení Lidice děkuje ještě jednou všem, kteří pochopili význam myšlenky, kterou výstava propaguje a pak všem návštěvníkům výstavy, kteří se o téma Lidic zajímají.

Je vystaveno 33 exponátů a výstava v Lánech potrvá do 13. listopadu 2010.Pro zpravodaj 31. října 2010 připravil  Antonín Nešpor 
Vystavené dílo lidického fotografa Bohumila Kučery, bylo použito jako propagační samolepka výstavy.
Na spodní fotografii promlouvá o sbírce předseda Občanského sdružení Lidice, pan Antonín Nešpor. V popředí sedící hosté vernisáže paní prof. Zuzana Růžičková, paní Alena Hubičková a pan prof. Jiří Všetečka.