Novoborští vysadili v Lidicích růžový keř. 
      Převzatý článek Marka Veselého.

    Cyklističtí nadšenci z města Nový Bor přijeli na kole (jak jinak) v neděli 23. května dopoledne do Lidic, aby v Růžovém sadu vysadili růžový keřík. Lakonická zpráva, která by do běžného celostátního deníku stačila, pokud by se tam vůbec objevila.
    My si však můžeme dovolit i více podrobností, protože ty jsou možná zajímavější, než ona strohá zpráva.
    Musíme se vrátit o den zpátky, k sobotnímu dopoledni v Novém Boru.

    Právě tady, v parku poblíž náměstí vysadili shromáždění novoborští občané za účasti pana Antonína Nešpora, předsedy Občanského sdružení Lidice, lípu. Datum 22. května nebylo vybráno náhodně. Skupinka Lidických žen, které se vracely z koncentračního tábora Ravensbrück, došla právě v tento den před 65 lety do Nového Boru.

    Vysazená lípa bude nejen trvalou připomínkou návratu Lidických žen z Ravensbrücku do vlasti, ale též odchodu transportu francouzských vězňů, kteří v Novém Boru (dříve Haida) nuceně vyráběli v místním „lágru“ součástky do časovaných bomb. Ti se však díky nacistické mašinérii už do své vlasti, do svých domovů, nikdy nevrátili.

    Sázení lípy se účastnilo i zhruba deset cyklistů, kteří vyjeli z Nového Boru (bývalý okres Česká Lípa) do Lidic. Po 80ti kilometrech jízdy přenocovali ve Vražkově u Litoměřic. V Roudnici nad Labem se ještě stihli podívat na rekonstrukci bitvy o roudnický most. V neděli je pak čekalo ještě zhruba dalších 40 kilometrů, než přijeli do Lidic.

    V lidickém Růžovém sadu byli sázení přítomni i paní místostarostka Veronika Kellerová a vedoucí muzea Památníku Lidice pan ing. Ančo Marinov. Všichni cykloúčastníci po vysazení růže navštívili muzeum, prošli si pietní území, kde se kromě jiného zastavili i u Lidické hrušně.

    Na příští rok plánují novoborští cyklisté jet na kole celou trasu pochodu smrti „Ravensbrück – Nový Bor – Lidice“.

    text: Marek Veselý (děkuji za pomoc p. Nešporovi),  M. VeselýPro zpravodaj 27. května 2010 převzal Antonín Nešpor