Ohlasy ze semináře strany Suverenity. (Praha 2.5.2010)
 
    Vážené dámy a pánové, přátelé.
    Cincibus Zbyněk je jméno mé a žiji v České Lípě. Přijměte prosím pozdravení od mých spolupracovníků.
    Prvního odpůrce piety vůči nacistům pana Josefa Doškáře z Nového Boru. Iniciátora petice proti pomníku nacistů v Novém Boru pana Antonína Nešpora předsedu o. s. Lidice a ostatních členů petičního výboru.

    Při loňských volbách do EP celkově Vaše strana získala 4,26 % hlasů.  Na českolipsku to bylo 6,74 % hlasů. Potřebovali jsme, aby v EP byli kandidáti z Vaší strany. Důvod?
    Důvod je stejný jako ten který mě přivedl dnes mezi Vás. Je to shoda názorů na obranu zájmů naší země v mezinárodním měřítku. Nemůže a nesmí to být jen otázka nějakého pomníku jenom v tom Novém Boru.
    Proto vítáme každého, kdo se přidá do řady obránců nezkreslovaného výkladu dějin naší země.

    Jakákoliv pieta vůči nacismu a nositelům této ideologie byť byli popravení je nepřijatelná. Schvalování žádosti občanů BRD o postavení pomníku svým předkům provázela řada zkreslujících informací. Pomník vysvětil německý farář  jehož totožnost byla tajena. Byl to jeden z čelných představitelů ACKERMANN GEMEINDE která je součástí SUDETONĚMECKÉHO LANDSMANSCHAFTU, páter ANGELUS WALDSTEIN-WARTENBERG.
    Pomník a jeho vysvěcení žádné uklidnění nepřineslo.

    Ochránci tohoto hanebného pomníku z řad našich občanů a dokonce i učitelů středních škol po úspěchu, začali s masivním působením na obyvatelstvo prostřednictvím článků a vyjádření v dostupných a jim nakloněných médií. Jejich flagelantství gradovalo napadáním dekretů prezidenta republiky. To už bylo zřejmé, odkud vítr vane a nebylo možné to ponechat bez povšimnutí. Naše podezření, že na pomníku jmenovaní byli nejen porušiteli nařízení k odevzdání zbraní ale i aktivními nacisty nás přimělo k pátrání v archivech a mezi pamětníky.
    Dnes již máme doklady i z archivů BRD a známe čísla průkazů NSDAP. Máme kopie záznamů o příslušnosti k SS a SD. Máme i doklady o vlastnickém vztahu k pracovním táborům kde byli vězněni zajatci z evropských zemí a ti popravení organizovali jejich otrockou práci při zbrojní výrobě.

    Prvním kdo přišel s obhajobou zájmů naší země a kladl překážky k překrucování historie je Josef Doškář. K němu se připojili další občané Boru, organizace jako ČsOL, ČSBS, KČP místní o. s. Boráci Borákům. Významným spojencem se stal Antonín Nešpor předseda o. s. Lidice, který inicioval vyhlášení petice, se kterou jsem k Vám dnes přijel. Má mnoho zkušeností s odporem proti vybudování pohřebiště německých vojáků v Praze. Možná se mnozí z Vás ptají, jakou souvislost mají Lidice s Novým Borem.   Mají.    Maminka Antonína se jmenovala za svobodna Horáková, provdaná Kohlíčková a několik dní po Lidické tragedii přiváděla na svět dcerku. Nacistické bestie jí dítě vzali a do dnes nikdo neví, kde skončilo.
    Paní Nešporová protrpěla 3 roky v koncentračním táboře Ravensbrück a krátce před jeho osvobozením byla s dalšími lidickými ženami vyhnána na pochod smrti a nakonec je stráže SS opustili. Ženy se vydaly pěšky na cestu domů.
    Na území třetí říše nenacházely žádného vlídného přijetí, od zdrojů pitné vody je zfašizovaní kluci odháněli kamením.  Cesta s oklikami čítala kolem 300 km a zbědované došly až do Nového Boru.

    Zde se dostalo těmto ženám prvního přívětivého přivítání a péče. Byli to právě ti vojáci naší armády, kteří později prováděli domovní prohlídky a popravu nacistů. Těžko by si asi velitel připravil lepší školení mužstva, než bylo to setkání s Lidickými ženami.
    Ti kluci plakali a nikdo z nich se neodvážil říci, že nemají kam jít, protože jejich domov, Lidice, neexistuje.
 
    Dál velitelé zorganizovali dopravu lidických žen do České Lípy a Kladna. To je jeden z životních příběhů jednoho z nás, ten nejkrutější.
    Proto si vážíme každého kdo se k našim aktivitám proti glorifikaci a oživování nacismu přidá. Nesmírně si vážíme Vaší podpory.

    Děkuji za pozornost a vlídné přijetí a přeji Vaší straně a Vašim kandidátům hodně úspěchů ve všech nadcházejících volbách.
     Na konec ještě než k Vám přistoupím s formuláři petice a žádostí o podpis, mi dovolte splnit jeden úkol, kterým jsem byl pověřen. Novoborští skláři ze sklárny Egermann pana Roberta Uksy vytvořili skleněnou vázu v podobě Lidické růže. Mám tuto vázu předat jako výraz poděkování za vše co pro naši zem vykonala, paní inženýrce Bobošíkové.
    Děkuji za pozornost.


Pro zpravodaj 4. května 2010 z došlé pošty připravil Antonín Nešpor