100 let od narození Ireny Sendlerowé.

    Právě dnes si připomínáme nedožité narozeniny významné polské učitelky - vůdčí osobnosti polského protinacistického odboje, paní Ireny Sendlerowé.
 
    Narodila se ve Varšavě 15. února 1910 lékaři Stanisławu Krzyżanowskému.

    Učitelství, které studovala na Varšavské univerzitě, ukončila před válkou a do zaměstnání nastoupila na sociální odbor varšavského agistrátu.

    Za druhé světové války se zapojila do odboje pod krycím jménem Jolanta.  Dokázala zorganizovat záchranu 2500 židovských dětí a vyvézt je z Varšavského ghetta. Byla prozrazena a Gestapo jí zatklo. I přes mučení svoje spolubojovníky neprozradila.
    Byla odsouzena k trestu smrti, ale Żegota (Rada pro pomoc Židům) jí pomohla uniknout a tak pracovala v odboji dál.

    Po válce se v Polsku s pochopením režimu nesetkala. 
    V roce 1965 jí oproti tomu Jad Vašem (Památník obětí a hrdinů holocaustu v Izraeli) prohlásil za spravedlivou mezi národy a pozval do Izraele. Výjezd jí nebyl umožněn.
    Teprve v roce 1991 obdržela čestné občanství Izraele a v roce 2003 obdržela Řád bílého orla. V roce 2007 byla navržena na Nobelovu cenu míru.
    O životě a činech Ireny Sendlerowé vyšla řada publikací a připravuje se i dokumentární film.

    Irena Sendlerowá zemřela ve Varšavě dne 12. května 2008. 
 
    Čest její památce!
 


Pro zpravodaj 15. února 2010  z internetu  připravil Antonín Nešpor