Nacisty žádný soud jejich přídomku nezbaví!

    Spor o novoborský pomník nacistů, se najednou přičítá na vrub blížících se voleb viz článek „Náhrobní kameny jako vodomíra“ od Karl-Petera Schwarze, Frankfurter Allgemeine Zeitung 2. února 2010.
    Z pomníku je tu z ničeho nic politikum, které se jako blesk z čistého nebe objevilo na mediální scéně. Že jej  pro svět objevila na konci jmenovaného článku domněnka publicisty Bohumila Doležala je, s ohledem na nynější vyhlášení voleb, časoměrně příznačné.

    Pan Doležal, v článku glosovaný: „ .. se domnívá vidět souvislost mezi "Peticí proti nacistickému pomníku v Novém Boru" a květnovými parlamentními volbami. Především komunisté by mohli být zainteresování na tom, získat rozehráním „národní karty“ voliče."        Více na http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs2284.html

    Pan redaktor Šebelka (MF DNES 6.2.2010) naopak usuzuje ve svém článku „O Němcích i Kittnerových novinách“, že je spor o novoborský pomník docela „výživná story“, která „město Nový Bor rozdělila na dva tábory, které si jdou po krku“, a kterážto story „se rozvíjí a má zajímavé peripetie, trochu připomínající americký seriál, ve kterém se jíž všechny postavy navzájem osouložily, rozešly a sešly, umřely a vstaly z mrtvých.“ 

    Neslušný, v přirovnávání k táborům novoborským a zároveň nespisovný výraz, uvádí přístup pana redaktora k danému tématu.
    Výjimečná glosa se povedla! Obzvláště pak, když pan redaktor nabádá, pod tíhou shora uvedeného článku,  když už „ostuda začíná být mezinárodní“, že by  „všichni její aktéři měli společně zatáhnout za opratě a zvolat: Prr!“  Ale to mohl ve svých předchozích článcích udělat sám, kdyby napsal celou pravdu o novoborském pomníku nacistů, ale to by zase nebyla ta pravá "výživná story", jak pan redaktor Šebelka glosuje.

    Pravda sama zabrzdí veškeré domněnky, ale od ní mají bohužel jmenované statě dost daleko.

    Kdokoliv se může domnívat i psát o novoborského pomníku nacistů cokoliv, ale vždycky rozhodnou fakta, která by měli historikové a publicisté ctít.

    Ono se s těmi nacisty z novoborského pomníku nedá "pohnout", když je usvědčují dokumenty z Bundesarchivu v Berlíně.
    Dr. Alfred Träger - nacista,
    Albert Rachmann - nacista,
    Herbert Richter - nacista     a všichni jmenovaní nacisté na pomníku jsou.

    I kdyby jmenované nacisty jakékoliv možné i nemožné budoucí soudní rozhodnutí rehabilitovalo a prohlásilo by jejich popravu za justiční omyl, nacistické nálepky, členy NSDAP žádný soud, ani mezinárodní, nezbaví.

    Stav věci trvá a bude trvat dokud pomník ponese jména nacistů, potažmo, dokud se nenajde schůdná cesta, jak pomník věnovat například německým odbojářům a demokratům, kteří nacismem trpěli a že zde žili a před nacismem museli prchnout do vnitrozemí, o tom není pochyb.

    Nacismus odsuzují všichni!
    Jeho připomínání prostřednictvím pomníkům mohou hájit jen lidé naivní, nebo historií nezasažení, nebo v horším případě nacisté nebo jejich zarputilí přisluhovači.

    Chce-li někdo uchovávat vzpomínku na nacisty třetí říše, pak ať jim staví pomníky jinde než na našem svrchovaném státním území. Stejně se ale nevyhne kritice a protestům nacismem postižených a pozůstalých.

    K novoborskému pomníku je třeba říci a napsat všechno, tedy i to, že novými důkazy se řadí mezi pomníky nacismu.

    Jmenovaný pomník popravených občanů není hrob, protože pod pomníkem nikdo ze jmenovaných neleží.

    To je asi vše, co se k nynějšímu stavu věci a článkům v médiích, i zahraničních, o novoborském pomníku nacistů dá podotknout.


Pro zpravodaj 6. února 2010 připravil ze severočeského tisku Antonín Nešpor