Když jsem mluvil s panem doktorem Mahlerem ...

       Když jsme telefonovali minulou sobotu s panem doktorem Mahlerem, ještě jsem nevěděl odkud vítr fouká.  Jeho poslední besedy v Lidické galerii jsem se neúčastnil a tak jsem se dozvěděl teprve nyní, kdy se bude natáčet hraný film podle jeho předlohy.
    Mezi přívětivými slovy jsem zaslechl ono,  pro něj charakteristické, nadšené zvolání:  "A považte, že první klapka bude v září"
    Tak jsme se dočkali. Bude se točit "Nokturno".

    Od vydání knihy uplynulo již devět let.  V roce 2000 ji vydalo nakladatelství Primus a pan doktor Mahler nám ji hned přijel do Oázy představit.
Rádi vzpomínáme i na na besedu, kterou uspořádal v Oáze, jako poděkování Lidickým ženám a dětem, které mu pomáhaly svým vyprávěním.

    Panu doktorvi patří za to dík!
    Dík i za „Havlíčka“, dík za „Katedrálu“, dík za „Masaryka“ i za všechna další díla, která napsal.
    Stovkou stran „Nokturna“ promítá autor čtenáři historii ještě trochu jinak.
    Díky za jeho starost o naši lidickou historii. Jeho dílo tak opět připomene divákům nenásilným a kultivovaným způsobem Lidickou tragedii.

Na přiložené fotografii ze 4. října 2000 jsou zachyceni při představování knihy Nokturno zleva:
pan Pavel Primus -nakladatel,
paní Jana Mahlerová - manželka autora, pan PhDr. Zdeněk Mahler
a  paní Miloslava Kalibová

Mezi čarami:
- Pana doktora jsem nechal pozdravovat od našich členů Občanského sdružení a rovněž jej pozval s manželkou na květen do Lidic. Doufejme, že mu pro nás vybyde trochu času.
- V poště jsem dostal již dva příspěvky, které vyjadřují dobré pocity z připravovaného filmu.
- Paní redaktorce Faryové zítra vyjde na toto téma článek v MF Dnes. Těšme se, že opět uvidíme v novinách obrázek ze starých Lidic.
- Na horní fotografii si navzájem děkují paní Anna Nešporová s panem doktorem Zdeňkem  Mahlerem v Oáze 17. června 2000.


Pro Zpravodaj  23.3.2009 připravil Antonín Nešpor.   foto archiv