15. březen 1939 
 
 
Co pro nás znamená a co tomu dni předcházelo?
Březen 1938, připojení Rakouska k říši.
 

  „Dne 12. září 1938 v pozdních večerních hodinách, měl kancléř Hitler štvavou řeč vůči ČSR. To byl vlastně signál k   nepokojům, daný z říše. Po Hitlerově řeči, kterou Henleinovci vyslechli na veřejném prostranství u bývalého obecního úřadu a pomníku padlých z I. světové války, chodili semknuti v průvodech po Haberspirku a křičeli „Lieber Fűhrer, macht uns frei von der Tschechoslowakei“, dále pak „Wir wollen Heim ins Reich“ a mnoho jiných podobných hesel.“  

(Vzpomínky Jana Parduse Habartov.)
 
 
 Předmnichovské třenice na českoněmecké hranici.
Mnichov.
Odtržení pohraničí.
Adolf Hitler jede do Prahy.
 
 
6. října 1938 projíždí Haidou (Novým Borem)
 
 
 
Ruce sudetských Němců se vzpínají k vůdci.
 
 
Protektorát Čechy a Morava 
Češi i Němci utíkají před nacisty do vnitrozemí. 
 České pohraničí bylo odtrženo a  stalo se součástí Německa. 
15. března 1939 Německo zahájilo okupaci zbytku Československa.
Náš národ se stává zajatcem na vlastním území. 
1. září 1939 Německo přepadá Polsko
rozpoutá  II. světová válka
na řadě je Sovětský svaz
 
 
 
  Lidice 
 
 
 
válka se obrací u Stalingradu
západní spojenecká fronta otevřena
Hitler ve svém bunkru v Berlíně páchá sebevraždu
Jegorov a Kantarija na Reichstágu vyvěšují vítěznou vlajku
Nacismus má na svědomí šedesát milionů lidských obětí všech národů světa !!!
 
 
 
 Opravdu není za co děkovat!
 
 
Všemu předcházelo hajlování !!! 
 
 
 
Oč mravnější a méně nebezpečné je dnešní hajlování, 
než hajlování před sedmdesáti lety???
 
 
 
 
 
 


Pro Zpravodaj  15.3.2009 připravil Antonín Nešpor.   foto archiv a internet