Anketa "Strom roku 2008" 

    Protože se uzávěrka této ankety blíží a naše sdružení by rádo přihlásilo Lidickou hrušeň, upozorňujeme čtenáře zpravodaje, že ještě týden mají šanci podpořit hrušeň svým podpisem v podpisovém archu, který je pro tento účel stále vystaven na Obecním úřadu v Lidicích (tajemník pan Čermák)

    Po 20. květnu stáhneme podpisové archy a přiložíme je k přihlášce, kterou musíme podat  do 30. května 2008 Nadaci Partnerství
 
    Během června vybere nadační porota z doručených návrhů 12 finalistů a od 1. srpna se může pro tyto stromy opět  začít veřejně hlasovat. Konec hlasování je stanoven na 10. října 2008  Hlasování lze uskutečnit prostřednictvím archů, kupónů a DMS. Vítězný strom je slavnostně vyhlašován na podzim na Koncertu pro stromy v Brně a obdrží kromě titulu poukaz na odborné ošetření, případně úpravu okolí.

    Toť strohá informace z tisku.
    Doufejme, že s vaší pomocí, milí čtenáři, dosáhne hrušeň co nejlepšího umístění.  O dalších aktualitách budeme informovat.Pro zpravodaj 13. května 2008  připravil Antonín Nešpor   foto Josef Seifert  květ hrušně