Lidická hrušeň opět kvete!

    "Od hřbitova je to už jen kousek. Ještě vyndat z kufru vozíček a posadit do něj babičku, protože by o berlích ke hrušni sama nedošla. Po asfaltové cestičce pozvolna kolem kostela a jsme u hrušně.  Už ze silnice protínající pietní území starých Lidic bylo vidět, že dole u můstku se to hemží, ale tolik lidí jsme ani nečekali.
    Všichni přišli na čas."
 

    Po druhé hodině odpoledne 26. dubna 2008 zahájil Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad shromáždění u Lidické hrušně.  Kvetoucímu památnému stromu,  přednesla vybranou skladbu z cyklu "Písně Lidické",  naše pěvkyně slečna Marta Hanfová za doprovodu kytary pana Hanzlíčka.
 
    Pan doktor Zdeněk Mahler přijal pozvání Občanského sdružení Lidice k tomuto shromáždění slovy:
 
    "Budu to považovat za čest promluvit u Lidické hrušně".
 
    Ve svém proslovu vysvětlil shromáždění význam památnosti toho stromu a seznámil přítomné s legendou, která se k hrušni váže. Jeho slova byla pro všechny velmi cenná, protože si jeho vlastneckých postojů všichni vážíme.
 
    Neformální shromáždění přišla pozdravit i paní Anděla Dvořáková společně s paní Šárkou Helmichovou z Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze.  Paní Dvořáková poděkovala za lidsky pojaté shromáždění.

    U hrušně se sešlo na sto padesát lidí různého věku. Následně se shromáždění přesunulo do Oázy na zahájení výstavy. Vernisáž byla zahájena kulturním programem složeným z českých skladeb, přednesených Buštěhradským sborem pod taktovkou pana Emila Červeného a uměleckým vedením pana Jiljí Teringera.

    Hudební produkce pokračovala dále Písněmi Lidickými, které opět přednesla slečna Marta Hanfová za doprovodu kytaristy Tomáše Hanzlíčka.

    Po hudebním programu následovalo zahájení výstavy v jejímž úvodu promluvil pan PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského muzea.

    Ve finále předseda Občanského sdružení Lidice, pan Antonín Nešpor představil přítomným umělce, kteří věnovali svoje díla Lidické hrušni a jménem sdružení jim za dary poděkoval. Následně poděkoval také účinkujícím a všem, kteří pomáhali při organizaci shromáždění i vernisáže.

    Pokračoval v děkování i sponzorům - kladenským firmám, jejichž majitelé pochopili význam celé akce.

Jmenovitě poděkoval firmám i jednotlivcům:
    Pekárna Backaldrin Kladno dubí, dovozce pečivářských směsí,
    Uzenářství Kulhánek Kladno, panu Františku Kulhánkovi
    Likérka Delis - paní Petře Skalické, Pletený Újezd,
    Švestkovic zahradnictví, panu Jiřímu Švestkovi,
    Klubko 55, panu Milanovi Petriščákovi,
    dále pak obyvatelkám Oázy Lidice jmenovitě paní Sjdlové, paní Balátové, paní Dufkové s dcerou Ivanou za vydatnou pomoc při přípravě občerstvení.  Rovněž poděkoval členům Občanského sdružení Lidice.
 
    Po zahájení následovala volná zábava s občerstvením, kde si popovídali i ti, kteří se doposud neměli možnost setkat a ani o sobě navzájem nevěděli.

    Bylo to odpoledne  (pro některé i podvečer, končilo se po sedmé), plné přátelských setkání a nálad, za které vděčíme  také paní ředitelce Memento Lidice O.P.S. paní ing. Janě Wichsové a personálu Oázy paní Pavle Nešporové a Jaroslavě Macháčkové. 
       Shromáždění i vernisáž velmi pěkně zachytil pan Alois Garamszegi ve své fotoreportáži na adrese:
http://www.award.cz/gallery/main.php/v/lojza/29042008/29042008_001/

Rovněž lidický fotograf pan Bohumil Kučera uveřejnil snímky z toho dne na adrese:
http://www.lidice.estranky.cz/fotoalbum/aktuality/setkani-pod-pamatnym-stromem-c_-4930

     O shromáždění se dočtete také na www.omk.cz http://www.omk.cz/dyn/doc/Lidicka_hrusen

   Ve článcích které budou následovat v příštích dnech, představím jednotlivá díla i jejich tvůrce.
 Pro zpravodaj 28. dubna 2008  připravil Antonín Nešpor   Foto Antonín Nešpor jr.